GE Money komunikuje s klienty prostřednictvím unikátního zabezpečeného chatu

Společnost GE Money začala jako první na českém bankovním trhu nabízet plnohodnotnou komunikaci se svými klienty prostřednictvím zabezpečeného internetového chatu. Obousměrná komunikace přes chat probíhá stejně jako by se jednalo o telefonický hovor, kdy lze klientům sdělit například informace k jejich osobním účtům, úvěrům, případně dalším produktům a službám. Aplikace Chat online je k dispozici na internetovém portálu GE Money www.gemoney.cz/mmb/cz/chat. Zájem o tuto formu komunikace je veliký, což dokládá 1500 obsloužených klientů během prvních 10 dnů provozu.

„V dnešní době převažující elektronické komunikace, v době ICQ či Skype, chceme vyjít vstříc klientům, kteří takovou formu upřednostňují.Jde především o mladé lidi, klienty na dovolených v cizině, ženy na mateřské dovolené nebo vytížené manažery. Chat online je koncipován jak pro naše stávající zákazníky, tak pro zájemce, kteří požadují obecné informace o našich produktech nebo službách. Jen během prvních deseti dnů služby využilo již 1500 klientů,“ řekl Aleš Matějka, projektový specialista GE Money Bank.

Přihlášení zákazníci v Chat online jsou bezpečně identifikováni a lze jim sdělovat konkrétní informace k vedeným produktům a službám. Doposud bylo klientům možné sdělit pouze obecné informace a odkázat je na telefonický kontakt nebo osobní návštěvu pobočky. V tuto chvíli je chat provozován ve spolupráci zákaznickým call centrem GE Money v Ostravě.

Mezi unikátní funkčnosti chatu patří i možnost zaslání klientem požadovaného dokumentu nebo formuláře v elektronické podobě, a to v rámci probíhajícího „rozhovoru“. Každý klient si také může svůj probíhající chat kdykoli uložit ve formátu PDF nebo vytisknout na své tiskárně.

Zájemci o informace se mohou do aplikace přihlásit jako stávající klienti nebo anonymní uživatelé. Stávající klient musí zadat konkrétní informace o své osobě (např. jméno, datum narození, číslo účtu, číslo smlouvy nebo IČO) a je vždy ověřen dle typu dotazu. Při poskytování konkrétních informací, například ke stávajícím smlouvám nebo účtům, se postupuje dle zákona č. 101/2000 Sb. Chat je zabezpečená aplikace, podobně jako je tomu u internetového bankovnictví, takže informace a osobní údaje klientů nemohou být nijak zneužity.

Služba je určena všem klientům a zájemcům o služby GE Money Bank, GE Money Multiservis a GE Money Auto. Provozní doba aplikace Chat online je každý všední den od 8:00 do 20:00 a o víkendech od 9:00 do 18:00.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank