GE Money je už i v České republice a na Slovensku

  • Od 17. ledna 2005 působí všechny společnosti GE Capital v České a Slovenské republice pod novým jménem GE Money
  • GE Money se chce odlišit prostřednictvím snadných, flexibilních, rychlých, dostupných produktů a služeb, které lépe uspokojí potřeby klientů
  • Vytvoření nové silné značky GE Money posílí všechny společnosti GE Money ve 41 zemích světa, které dnes operují pod mnoha různými jmény

Od 17. ledna 2005 změnila oficiálně své jméno GE Capital Bank na GE Money Bank, GE Capital Multiservis je nyní GE Money Multiservis a GE Capital Leasing poskytuje své služby pod názvem GE Money Auto. Změny jsou součástí celosvětové expanze aktivit koncernu GE v oblasti finančních služeb pro drobné klienty a malé a střední podniky.

Změna identity divize GE Consumer Finance na GE Money probíhá celosvětově. Před Českou a Slovenskou republikou proběhla v Německu, Francii a Austrálii. V dalších evropských a asijských zemích a v USA bude realizována v průběhu letošního a příštího roku.

Cílem re-brandingu na GE Money je jak posílení jednotné značky, pod níž GE nabízí finanční služby pro retailovou klientelu a malé a střední podniky, tak i další expanze GE v této oblasti. Rozšiřování aktivit probíhá nejen díky růstu stávajících finančních institucí, ale stále častěji i prostřednictvím akvizic – od roku 1993 do roku 2003 jich proběhlo více než 60.

V současnosti působí divize GE Money v celkem 41 zemích celého světa, kde nabízí širokou škálu finančních služeb od bankovnictví přes splátkový prodej a úvěrování nákupu auta až po pojištění. Celkový počet jejích zákazníků dosahuje 106 milionů. Objem poskytnutých úvěrů představoval ke konci roku 2003 celkem 105 miliard dolarů a ke konci roku 2004 se očekává jeho až 20% nárůst.

Bankovní licenci má divize GE Money v současnosti v 16 zemích. „Naším cílem je vytvořit z GE Money silnou a mezinárodní společnost,“ řekl Dave Nissen, president a CEO GE Money. „Chceme být nejlepší kombinací spotřebitelsky orientované banky a splátkové a leasingové společnosti. Úspěch a růst naší společnosti v České republice je vzorem pro to, jak budeme rozšiřovat naše finanční služby pro spotřebitele po celém světě.“

Ve všech zemích, kde GE Money působí, je strategie založena na několika základních společných atributech. „V ČR a v SR bude GE Money konkurovat ostatním společnostem snadností, flexibilitou, rychlostí a dostupností. To budou klíčové vlastnosti našich produktů a služeb,“ řekl Gerard Ryan, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank. „Naše zaměření odpovídá hlavním přáním českých a slovenských klientů, která vyjádřili v řadě průzkumů. Zdůrazňovali zejména rychlejší a jednodušší služby, které je nebudou zatěžovat časově ani administrativně a bankovní produkty, které budou flexibilně ušity na míru dle jejich potřeb, “ dodal Gerard Ryan.

Společnostem GE Money se v uplynulých letech podařilo získat významné postavení na trhu finančních služeb. V České a Slovenské republice mají dnes 1,4 milionu zákazníků, spravují aktiva ve výši 57 miliard Kč a za rok 2004 realizovaly zisk více než 2 miliardy Kč. Nová značka GE Money postavená na snadnosti, flexibilitě, rychlosti a dostupnosti by měla tuto pozici společností GE Money ještě posílit.

Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money

Souhrnné obchodní výsledky společností skupiny GE Money v České a Slovenské republice (podle US GAAP, neauditované)

Ukazatel / Rok 2004 / Rok 2003 / Meziroční srovnání
Objem aktiv (v mld. Kč k 31. 12.) / 57 / 42 / +36%
Celkový zisk (neauditovaný, k 31. 12.) / 2,1 / 1,5 / +40%
Počet klientů (v mil. k 31. 12.) / 1,4 / 1,2 / +16%
Počet zaměstnanců (k 31. 12.) / 3000 / 2700 / +11%

 

* * *

GE (NYSE:GE) je diversifikovanou společností působící v oblasti vyspělých technologií, médií a finančních služeb ke zlepšení našeho života od leteckých motorů přes větrné turbíny až k finančním službám, zdravotnickým zařízením, televiznímu vysílání či výrobě plastů. GE působí ve více než 100 zemích po celém světě a zaměstnává přes 300 000 zaměstnanců. Více informací o GE můžete nalézt na www.ge.com.

GE Money se sídlem ve Stamfordu, USA je dceřinou společností GE a s aktivy ve výši téměř 106 miliard USD je předním poskytovatelem úvěrových služeb spotřebitelům, maloobchodu a dealerům s automobily ve více než 41 zemích celého světa. Více jak 106 milionům klientů poskytuje kreditní karty, osobní půjčky, financování prodeje, půjčky na nákup a leasing automobilů, hypoteční úvěry i pojištění úvěrů.

V České republice působí v rámci skupiny GE Money společnosti GE Money Bank, GE Money Multiservis a GE Money Auto. Více informací naleznete na www.gemoney.cz.

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Ogilvy Public Relations, Milan Kříž, tel.: 221 998 237, 602 266 316, e-mail: milan.kriz@ogilvy.com nebo Servis pro media na www.gemoney.cz