GE Money ČR oznamuje nárůst čistého zisku za 1. čtvrtletí 2010 ve výši 13,7 %

 • Konsolidovaný čistý zisk dosáhl 1,2 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 13,7 %;
 • Klientské vklady vzrostly oproti minulému roku o téměř 23 %, na více než 109 mld. Kč;

 • Úvěry klientům překročily 118,6 mld. Kč a vzrostly oproti minulému roku o 1,2 %;

 • Vlastní kapitál banky dosáhl výše 35,5 mld. Kč a konsolidovaná kapitálová přiměřenost ve výši více než 19 % je i nadále jednou z nejvyšších na trhu.


 • (Předběžné neauditované finanční výsledky regulovaného konsolidačního celku (RKC) za období do 31. března 2010 podle českých účetních standardů.)


  GE Money Česká republika* vykázala za první čtvrtletí roku 2010 konsolidovaný čistý zisk ve výši 1,2 mld. Kč (nárůst o 13,7 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku). Výsledek je dán zejména obezřetným řízením provozních nákladů a nižšími opravnými položkami na ztráty z úvěrů, především v portfoliu firemních úvěrů.

  Konsolidovaný ukazatel poměru nákladů a výnosů v prvním čtvrtletí 2010 dosáhl 34,6 %, ve srovnání s 35,6 % v prvním čtvrtletí 2009. I toto zlepšení je odrazem kontinuálního zaměření společnosti na efektivní řízení provozních nákladů. „Výsledky za první čtvrtletí jsou povzbuzující, nicméně očekáváme, že ekonomické podmínky budou v roce 2010 stále náročné,“ říká Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money, a.s. „V prvním čtvrtletí jsme se nadále soustředili na řízení nákladů a úvěrových rizik a na poskytování služeb vysoké kvality občanům i firemním klientům.“

  Vklady klientů přesáhly k 31. březnu 2010 výši 109 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 23 %. Poměr konsolidovaných klientských úvěrů ke vkladům se ke konci prvního čtvrtletí zlepšil na 109 %.

  Úvěry retailovým klientům v prvním čtvrtletí zaznamenaly výrazný nárůst. Oproti tomu v souvislosti s nízkou poptávkou na trhu rostly úvěry firemním klientům jen mírně. Výsledkem je nárůst celkového portfolia konsolidovaných úvěrů o 1,2 % ve srovnání s předchozím rokem. Objem těchto úvěrů přesáhl ke konci 1. čtvrtletí 118,6 mld. Kč.

  Celková konsolidovaná výše aktiv dosáhla 149,7 mld. Kč (meziroční nárůst 9,5 %). Důvodem nárůstu je pokračující silná likvidní pozice. K 31. březnu 2010 hotovost a vysoce likvidní investice přesáhly 25 mld. Kč.

  Celkový konsolidovaný vlastní kapitál přesáhl k 31. březnu 2010 výši 35 mld. Kč. Konsolidovaná kapitálová přiměřenost ke konci čtvrtletí překročila 19 %. Výše opravných položek k nesplaceným úvěrům** na konsolidované bázi zůstala ke konci prvního čtvrtletí na vysoké úrovni 76 %.

  *GE Money Bank a.s. (GEMB) byla valnou hromadou dne 3. prosince 2009 potvrzena jako vedoucí společnost nového regulovaného konsolidačního celku (RKC). Ostatními společnostmi v rámci RCE jsou GE Money Multiservis, a.s. (GEMM) a GE Money Auto, a.s. (GEMA). Proto jsou tiskové zprávy od 1. čtvrtletí 2010 připravovány na konsolidované úrovni.

  **Nesplacenými úvěry se rozumí úvěry, které jsou více než 90 dní po splatnosti.

  Markéta Dvořáčková
  tisková mluvčí, GE Money Bank