GE Money ČR oznámila v 1. polovině roku 2010 čistý zisk 2,1 mld. Kč

GE Money Bank zvýšila čistý zisk meziročně o 10,1 %

  • Vlastní kapitál dosáhl výše 36,3 miliardy Kč a konsolidovaná kapitálová přiměřenost ve výši více než 20 % je i nadále jednou z nejvyšších na trhu;
  • Vklady klientů rostly oproti předchozímu roku o 2,3 % a dosáhly výše 104,9 miliardy Kč;
  • Úvěry klientům překročily 119,2 miliardy Kč a vzrostly oproti předchozímu roku o 1 %;
  • Konsolidovaný1 čistý zisk dosáhl 2,1 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 6,8 %;
  • GE Money Bank byla v rámci nezávislého průzkumu vyhlášena “Nejvstřícnější bankou” v České republice;
  • Internet Banka vyhrála již druhý rok po sobě v hlasování veřejnosti soutěže finančních produktů Zlatá koruna.
(Předběžné neauditované finanční výsledky regulovaného konsolidačního celku za období do 30. června 2010 podle českých účetních standardů.)

GE Money ČR1 vykázala za období končící 30. června 2010 konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,1 mld. Kč. GE Money Bank, vedoucí společnost regulovaného konsolidačního celku GE Money ČR, oznámila za první pololetí roku 2010 nárůst čistého zisku o 10,1 % na 1,35 miliardy Kč.

„Koncem roku 2008 jsme učinili několik strategických rozhodnutí s cílem vytvořit ještě silnější banku zaměřenou na potřeby našich klientů,”
říká Peter Herbert, ředitel a předseda představenstva GE Money Bank. „Abychom naplnili výše uvedenou strategii, pokračovali jsme i přes nelehkou ekonomickou situaci v investicích do budoucnosti a za posledních 12 měsíců jsme otevřeli 9 nových poboček a zprovoznili 10 nových bankomatů. Otevřeli jsme také dvě nová komerční centra v Praze a Ostravě, abychom mohli uspokojit potřeby našich firemní klientů. S ohledem na tyto skutečnosti a díky silné likviditě a kapitálové přiměřenosti jsme ve výborné kondici, abychom mohli v návaznosti na zlepšující se ekonomické prostředí dále rozvíjet naše podnikání.”

Ke 30. červnu 2010 přesáhl konsolidovaný objem klientských vkladů 104,9 miliardy Kč, což představuje nárůst oproti minulému roku o 2,3 %. Konsolidovaný objem úvěrů klientům přesáhl k 30. červnu 119,2 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 0,9 %. V důsledku toho dosáhla celková výše konsolidovaných aktiv 146,9 miliardy Kč (meziroční růst o 4,4 %) a odráží tak silnou likviditu ve formě hotovosti a hotovostních ekvivalentů ve výši více než 22 miliard Kč.

Celková výše konsolidovaného vlastního kapitálu přesáhla ke konci 2. čtvrtletí 2010 36 miliard Kč a kapitálová přiměřenost v důsledku toho přesáhla k témuž datu 20 %. Pokrytí nesplácených úvěrů2 na konsolidované bázi opravnými položkami ve výši 74 % zůstalo téměř na stejné úrovni jako v minulých čtvrtletích a odráží tak obezřetné nakládání s úvěry ve ztížených makroekonomických podmínkách. Pokračující zaměření na produktivitu přineslo ve 2. čtvrtletí tohoto roku zlepšení poměru nákladů a výnosů na 35,4 % oproti 36 %, kterého dosahovala GE Money ČR před rokem.

„I nadále usilujeme o to, aby naše bankovní služby byly jednodušší, srozumitelnější a přínosnější pro jednotlivce i pro firmy,”
říká Peter Herbert. „V druhé polovině roku chceme uvést na trh několik inovativních produktů, budeme dále investovat do rozvoje naší pobočkové sítě tak, aby byla pro naše klienty co nejpříjemnější, a hodláme dále investovat i do dalšího zlepšení úrovně služeb našim klientům. Tímto způsobem chceme dále posilovat pozici naší banky v prostředí zotavující se ekonomiky.”Markéta Dvořáčková

Tisková mluvčí, GE Money Bank
1GE Money Bank (GEMB) se ke 3. prosinci 2009 stala vedoucí společností nového regulovaného konsolidačního celku („RKC“). Dalšími členy RKC jsou GE Money Multiservis, a.s. (GEMM) a GE Money Auto, s.r.o. (GEMA).
2Nesplacenými úvěry se rozumí úvěry, které jsou více než 90 dní po splatnosti.