GE Money Bank zvyšuje zabezpečení svých bankomatů

GE Money Bank i nadále posiluje zabezpečení svých bankomatů pro případ krádeže. GE Money Bank vlastní jednu z nejrozsáhlejších sítí více než 500 bankomatů po celé České republice a jako další prvek zabezpečení ji nově vybavuje technologií, která při neoprávněné manipulaci s bankomatem znehodnotí celý obsah hotovosti a znemožní tak pachatelům trestných činů neoprávněně se obohacovat.

Jednou z priorit GE Money Bank je nejen zvyšování dostupnosti produktů a služeb banky, ale ruku v ruce s tím banka neustále posiluje opatření v oblasti bezpečnosti, která chrání majetek proti pachatelům trestných činů. Poslední novinkou je instalace nové bezpečnostní technologie do bankomatů.

„Nová technologie, kterou vybavujeme naše bankomaty, v případě neoprávněné manipulace se zařízením zajistí, aby došlo k nenávratnému znehodnocení veškerých v něm uložených bankovek. Hlavním cílem je samozřejmě odradit potenciální pachatele od krádeže a v případě, že již k deliktu dojde, zabráni tomu, aby se takto získané prostředky dostaly pachatelem zpět do oběhu,“
vysvětluje Petr Choděra, manažer bezpečnosti GE Money Bank, a dodává: „Věříme, že se nová forma zabezpečení osvědčí a bude plnit zejména preventivní roli.“

Bankomatová síť GE Money Bank je v současnosti 4. největší v České republice. Jen za poslední půlrok banka zprovoznila více než 80 nových bankomatů a v tomto trendu hodlá pokračovat i v tomto roce.


Eva Chaloupková,

tisková mluvčí GE Money Bank