GE Money Bank zlevní od srpna výběry z bankomatů a umožní zrušení účtu zdarma


GE Money Bank změní s platností od začátku srpna sazebník poplatků. Zrušení běžného účtu i stavebnicových produktů s běžným účtem bude zcela zdarma. Banka tak pokračuje v dlouhodobé strategii odstraňování poplatků za rušení produktů a služeb. Klienti zaplatí také téměř o polovinu méně za výběr z bankomatů GE Money Bank.

Sazebník GE Money Bank dozná k 1. srpnu několika změn. První zásadní změnou je odstranění poplatku za zrušení běžného účtu jak u retailových, tak u komerčních klientů. Zrušení tohoto poplatku se vztahuje i na všechny varianty Konta Genius - tedy produktů spojených s běžným účtem, které si klient může libovolně sestavit.

"Odstraňování poplatků za rušení produktů a služeb je součástí naší dlouhodobé strategie. Již nyní klienti nemusí nic platit při rušení kontokorentu, nástrojů přímého bankovnictví, platebních karet či trvalých platebních příkazů zadaných přes kanály přímého bankovnictví. Od srpna se k nim přidává i běžný účet," komentovala změnu Dana Tomášková, vedoucí oddělení depozit a transakcí GE Money Bank. "Spolu s tím jsme nyní zrušili také poplatek za neoprávněnou reklamaci," dodala.

Od srpna se snižuje také poplatek za výběr z bankomatů GE Money Bank, které klienti využívají velmi často. Stejně jako dříve budou od srpna první dva výběry v měsíci zdarma, za každý další zaplatí klient jen 5 Kč namísto dosavadních devíti. GE Money Bank má čtvrtou nejširší síť bankomatů v ČR (365 bankomatů) a jejím záměrem je tuto síť do konce roku rozšířit na 400 kusů.

Vzhledem k tomu, že drtivá většina klientů GE Money Bank využívá k platebnímu styku nástrojů přímého bankovnictví (Telefon Banka, Mobil Banka, Internet Banka, BankKlient) a více než 70 % všech jednorázových platebních příkazů je zadáváno prostřednictvím těchto kanálů, došlo ke zvýšení poplatku u méně využívaného zadání jednorázového platebního příkazu na pobočce banky o 4 Kč na 20 Kč. Jde o úkon, který je administrativně a časově náročný, navíc jeho podíl na celkovém počtu jednorázových příkazů dlouhodobě klesá.

GE Money Bank klade velký důraz na informační otevřenost. Klienti byli proto o změně informování s měsíčním předstihem prostřednictvím výpisů z účtu. Další informace ke změně sazebníku jsou k dispozici na všech obchodních místech a na webových stránkách banky.

Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank