GE Money Bank zaznamenala v prvním čtvrtletí rekordní nárůst vkladů

  • Provozní zisk za první čtvrtletí 2009 dosáhl téměř 1,4 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 5,6 %
  • Celkové vklady klientů převyšovaly částku 88,7 miliardy Kč, což je o 56,5 % více než v loňském roce
  • Úvěry poskytnuté klientům vzrostly na necelých 96 miliard Kč, což je o 16 % více než v roce 2008
  • Celkový vlastní kapitál přesáhl hranici 24,5 miliard Kč; kapitálová přiměřenost činila více než 19 %
  • Počet klientů se oproti loňskému roku zvýšil na 998 000, tedy celkem o 9 %

(Neauditované údaje k 31. březnu 2009 připravené podle českých účetních standardů.)

Praha
15. května 2009

Za první čtvrtletí roku 2009 oznámila GE Money Bank, a.s. nárůst provozního zisku o téměř 6 % oproti stejnému období roku 2008 na 1,4 miliard Kč. Výše poskytnutých úvěrů vzrostla na 96 miliard Kč, což je o 16 % více než ve stejném období loňského roku, a vklady dosáhly výše 88,7 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst o 56,5 %. Výše uvedená čísla potvrzují dobré provozní výsledky dosažené vzdor velmi obtížnému makroekonomickému prostředí.

„Počátek roku 2009 byl pro nás ve znamení výrazného nárůstu zájmu klientů o naše depozitní produkty - jak spořící, tak termínované vklady. Velký ohlas mezi klienty měl zejména náš nový koncept Spořících účtů Genius, který k nám přivedl 25 tisíc nových klientů,“ řekl Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank. „Díky tomu se celkový počet klientů GE Money Bank na konci prvního čtvrtletí přiblížil jednomu milionu.“

Bilanční suma banky dosáhla výše 117,5 miliardy Kč (32% nárůst ve srovnání se stejným obdobím roku 2008), a to díky vysoké poptávce po depozitních produktech a stabilnímu růstu poptávky po spotřebitelských úvěrech a po úvěrech určených malým a středním podnikům.

„Růst klíčových ukazatelů (aktiva, úvěry a depozita) je výsledkem naší jasně formulované strategie, jejímž cílem je poskytovat klientům výjimečnou hodnotu prostřednictvím méně komplikovaných, jednoznačnějších a výhodnějších produktů a služeb,“ dodává Peter Herbert.

Zisk před zdaněním se meziročně snížil o 32 % na 693 milionů Kč, a to zejména v důsledku zvýšení opravných položek vytvořených ke klasifikovaným úvěrům. Krytí klasifikovaných úvěrů opravnými položkami vzrostlo ze 45 % k 31. březnu 2008 na 53 % k 31. březnu 2009, což odráží naše trvalé úsilí o obezřetné řízení rizik v současném turbulentním ekonomickém prostředí. Pozitivní zprávou je, že podíl klasifikovaných úvěrů na celkové výši úvěrů meziročně poklesl z 15,3 % na 13,6 %, což potvrzuje stabilní kvalitu našeho úvěrového portfolia.

Výše celkového vlastního kapitálu banky činila k 31. březnu 2009 více než 24,5 miliardy Kč, což představuje v porovnání se stejným obdobím roku 2008 nárůst o 12,4 %. GE Money Bank si udržuje jednu z nejvyšších úrovní kapitálové přiměřenosti na českém trhu. Její kapitálová přiměřenost k 31. březnu 2009 činila 19,2 %, což je více než dvojnásobek hodnoty požadované Českou národní bankou.

„Očekáváme, že celý bankovní sektor bude i po zbytek roku 2009 čelit tlaku na zvýšenou tvorbu opravných položek. Nicméně díky špičkovým postupům při řízení rizik a silné kapitálové přiměřenosti si GE Money Bank udržuje i v tomto obtížném ekonomickém cyklu velice stabilní pozici,“ říká Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank.
Milan Kříž,
tiskový mluvčí, GE Money Bank


Poznámka: Provozní zisk představuje zisk před zdaněním očištěný o opravné položky na pohledávky a odpisy a veškeré další rezervy.