GE Money Bank zahájila spolupráci s IFC

GE Money Bank se rozhodla začátkem letošního roku vstoupit do programu CEEF (Commercializing Energy Efficiency Finance). Tímto krokem svým klientům rozšiřuje možnosti financování projektů využívajících obnovitelné zdroje energie. Program CEEF se pod vedením IFC (International Finance Corporation - člen skupiny Světové Banky) zaměřuje na podporu komerčního financování energeticky úsporných projektů a projektů využívajících obnovitelné zdroje energie. Podpora v rámci programu spočívá, mimo jiné, v poskytování bankovních záruk až do výše 50 % objemu bankovního úvěru.

„GE Money Bank podporuje projekty, které šetří životní prostředí, a proto se snaží svým klientům zajistit jednoduchý přístup k financím na podporu ekologického podnikání. Záruky IFC poskytnou klientům GE Money Bank lepší pozici při žádosti o úvěr a umožní většímu počtu klientů čerpat úvěrové prostředky,“
řekla Eva Dubovská, manažerka sektoru ekoenergie GE Money Bank. „Mimo záruk poskytuje IFC také technickou pomoc při přípravě financování projektů,“ dodala Eva Dubovská.

Podpora IFC probíhá formou poskytnutí záruky až do výše 50 % objemu úvěru na základě vyhodnocení kvalit projektu. Tato záruka zlepší uchazečům o bankovní úvěr pozici v případě, kdy za něj ze svých prostředků nebudou schopni poskytnout plné zajištění. Další službou IFC, poskytovanou v rámci programu CEEF, je technická pomoc s přípravou projektů pro financování. Podpora IFC zároveň zvyšuje kapacity a schopnosti bank ekoenergetické projekty financovat.

„Vstupem GE Money Bank se program CEEF velmi přiblížil naplnění svého cíle v ČR, tj. transformaci trhu financování energeticky úsporných projektů. GE Money Bank je významným hráčem bankovního sektoru a účastí v programu CEEF významně rozšiřuje portfolio finančních produktů pro úspory energie a obnovitelné zdroje energie, které český trh v současnosti nabízí,“ říká Martin Dašek, manažer programu CEEF.

V rámci sektoru ekoenergie GE Money Bank poskytuje úvěry s dobou splatnosti až 15 let s možností financování v závislosti od typu obnovitelného zdroje až do výše 100 % investičních nákladů. Klienti si sami volí mezi fixní a pohyblivou úrokovou sazbou.

Podnikatelé a živnostníci mohou čerpat prostředky ze sektoru ekoenergie a to především na:
· bioplynové stanice
· zpracování biomasy
· výstavbu a rekonstrukce vodních elektráren
· výstavbu fotovoltaických elektráren
· energii šetřící projekty

Pro žadatele o dotace ze Strukturálních fondů banka navíc nabízí službu EU Servis - komplexní poradenství včetně přípravy žádosti o dotaci a pomoci s jejím čerpáním.

GE Money se také podílí na iniciativě skupiny General Electric Ecomagination, která celosvětově podporuje zlepšení životního prostředí a obnovitelné zdroje energie.

International Finance Corporation (IFC, Mezinárodní finanční korporace)
vznikla v roce 1956 jako součást skupiny Světové banky. Jde o nadnárodní finanční společnost, jejíž akcionáře tvoří 175 zemí světa, vč. České republiky. Posláním IFC je pomáhat ekonomickému rozvoji podporou růstu soukromého výrobního podnikání v členských zemích, zvláště pak v méně rozvinutých oblastech. Pomáhá zejména ve spojování se soukromými investory při zakládání, zdokonalování a rozšiřování soukromých výrobních podniků, vyhledávání investičních možností a zajišťování domácího a zahraničního kapitálu. Mezi její další aktivity patří podněcování a spoluvytváření podmínek pro přivádění soukromého kapitálu do výrobních investic.


Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank