GE Money Bank zahájila rok 2007 velmi dobře

· Bilanční suma přesáhla 73 mld. Kč
· Objem úvěrů se meziročně zvýšil na téměř 67 mld. Kč
· Objem hypoték dosáhl téměř 16 mld. Kč, s meziročním růstem 102 %
· Vklady klientů jsou na hranici 51 mld. Kč
· GEMB měla k prvnímu čtvrtletí 2007 494 bankomatů a 210 poboček

První čtvrtletí roku 2007 bylo z pohledu GE Money Bank ve znamení pokračujícího růstu a dalšího posilování pozice mezi největšími bankami v České republice. Úspěšně jsme představili nový typ běžného účtu Genius Active, který je první svého druhu na českém trhu a k dnešnímu dni si jej zřídilo již více než 50 tisíc klientů. Bilanční suma dosáhla téměř 73,5 mld. Kč, což je v meziročním srovnání zvýšení o 11,6 %. Ke konci března banka poskytla úvěry v hodnotě téměř 67 mld. Kč. V prvním čtvrtletí byl mimořádný zájem především o hypotéky a GE Money Bank zaznamenala 102 % růst objemu poskytnutých hypoték. Dařilo se ovšem i oblíbenému spotřebitelskému úvěru Expres půjčka a velkou dynamiku potvrdila i novinka v podobě Konsolidace půjček. Počet klientů dosáhl téměř 875 tisíc, což představuje meziročně zvýšení o 57,5 tisíc klientů.

„Rok 2007 je pro GE Money Bank rokem úspěšného desetiletého působení na českém trhu, během kterého jsme se vždy zaměřovali na uspokojování potřeb klientů prostřednictvím novinek ve finančních produktech a službách. Tento rok jsme výborně začali pokračujícím silným růstem, především pak v oblasti spotřebitelských úvěrů, hypoték a běžných účtů.“ řekl Pieter van Groos, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank. „Naše pozice vedoucího inovátora na českém trhu byla posílena představením nového konta Genius Active, prvního paušální účtu bez poplatků, který si získal od února oblibu již 50ti tisíc klientů, a naší novinkou v podobě Refinancování hypoték,“ dodal.

Velmi dynamický růst tradičně zaznamenala GE Money Bank v oblasti úvěrových produktů. Celkový objem poskytnutých úvěrů dosáhl k 31. 3. 2007 sumy 66,95 mld. Kč, o 23,4 % více než ke stejnému datu předešlého roku. Největší podíl mají na tomto růstu hypoteční produkty, ale velký zájem byl také o Expres půjčku a Konsolidaci půjček.

Objem poskytnutých hypotéčních úvěrů GE Money Bank dosáhl k 31. březnu 2007 částky 15,67 miliard korun. To v meziročním srovnání znamená navýšení téměř o 38 %. Během prvního čtvrtletí letošního roku poskytla GE Money Bank nové hypotéky v celkovém objemu 1,73 mld. Kč, což v porovnání s loňským rokem představuje 102% růst. Počet nových hypoték se ve stejném období zvýšil o 82 %.a celkem tedy GE Money Bank poskytla 1079 nových hypotečních úvěrů.

GE Money Bank poskytla v prvních třech měsících tohoto roku téměř 42 tisíc nových Expres půjček v celkové hodnotě téměř 3,6 mld. Kč. Průměrná financovaná částka se pohybovala ve výši 71 tisíc Kč. Celkový objem portfolia Expres půjček přesáhl ke konci března 25,33 mld. Kč (meziroční růst 21,7 % ).
Konsolidaci půjček, kterou nabídla GE Money Bank od září loňského roku, využilo do konce března 2007 již téměř 23 tisíc klientů. Celková hodnota jimi refinancovaných úvěrů dosáhla 3,5 mld. Kč (podle českých účetních standardů)
.
Velký důraz klade GE Money Bank na segment úvěrů pro malé a střední podniky, kde se počet smluv i objem poskytnutých prostředků zvýšil meziročně o 20,5 %. Součet pohledávek banky v této oblasti byl k poslednímu březnu 22,84 mld. Kč.

Objem vkladů klientů vzrostl meziročně o 7,8 % na téměř 51 mld. Kč. Z tohoto objemu tvořily 36,6 mld. Kč prostředky na běžných účtech (meziroční nárůst o 10,9 %). Počet vedených běžných účtů stoupl na 714 tisíc, což představuje 2,5 % nárůst. V únoru představila GE Money Bank inovativní běžné účty Genius Active s jedním měsíčním paušálem, v rámci kterých klienti neplatí poplatky za jednotlivé služby.

„Běžný účet od GE Money Bank pouze s jedním měsíčním paušálem se stává fenoménem na českém bankovním trhu. Fakt, že klienti přesně vědí, kolik na konci měsíce zaplatí, jej dělá velmi transparentním a férovým, takže věřím, že uvidíme stále více klientů, kteří si díky tomu zvolí GE Money Bank za svou hlavní banku,“ uvedl Pieter van Groos.

K poslednímu dni uplynulého roku měla GE Money Bank 874 949 klientů, roční nárůst o 57,5 tisíc klientů (meziroční růst o 7 %).

Hodnota bilanční sumy GE Money Bank k 31. 3. 2007 činí 73,5 mld. Kč. Její růst (meziročně o 11,6 %) způsobil především zmíněný zvýšený objem poskytnutých úvěrů, a to jak spotřebitelských úvěrů, tak i hypoték či úvěrů pro malé a střední podniky. I přes značnou úvěrovou expanzi zachovala GE Money Bank stabilní kapitálovou přiměřenost ve výši 21,96 %.

Čistý zisk GE Money Bank dosáhl za první čtvrtletí roku 2007 hodnoty 701 milionů Kč.

„Rok 2006 byl pro GE Money Bank jedním z nejúspěšnějších za dobu jejího desetiletého působení na českém trhu. Budeme i nadále pokračovat v zavádění novinek na trh, jako tomu bylo s paušálním účtem Genius Active, Konsolidací půjček nebo Refinancováním hypoték, takže budeme i nadále růst s našimi klienty a oni nás budou vnímat jako flexibilní, dostupnou a důvěryhodnou banku, která jim přináší hodnoty,“ dodal Pieter van Groos, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank


 

Hospodářské výsledky GE Money Bank

 

Obchodní výsledky GE Money Bank
(podle českých účetních standardů)

 

 

Počet obchodních míst GE Money Bank k 31. 3. 2007: 210
Počet bankomatů GE Money Bank k 31. 3. 2007: 494