GE Money Bank vylepšila podnikatelský úvěr Universal Business

Výrazně zkrátila schvalovací proces a nově poskytuje prostředky až do výše 85 % hodnoty nemovitosti

GE Money Bank od srpna upravila parametry podnikatelského úvěru Universal Business. Ten je možné získat i na základě pouze jednoho daňového přiznání a nově je o jeho udělení rozhodnuto již během jednoho pracovního dne. Zájemci o úvěr GE Money Bank poskytne prostředky až do výše
85 % hodnoty nemovitosti, maximálně pak 5 milionů korun. Nad rámec schválené výše úvěru však GE Money Bank ještě nabízí provozní část k úvěru Universal Business jako bonus. Může se přitom jednat až o 20 % sjednaného úvěru, tedy až 1 milion korun.

„Zjednodušujeme schvalovací proces, když rozhodujeme o úvěru do jednoho pracovního dne. I hodnotící kritéria jsme nastavili tak, aby odpovídala současné situaci zpracovávání přiznání k dani z příjmů většiny podnikatelských subjektů. Navíc pokračujeme ve zvýhodňování finančně stabilnějších klientů. Ti nemusejí bance při žádosti o Universal Business dokládat potvrzení o bezdlužnosti vůči finančním úřadům a správě sociálního zabezpečení. Nově nám stačí pouze čestné prohlášení o nedoplatcích,
“ řekl Martin Vakoč, produktový manažer Universal Business.

Universal Business je investiční typ úvěru určený na financování jakéhokoliv podnikatelského záměru do 5 milionů korun. Splatnost až 20 let nabízí GE Money Bank všem zájemcům. Klienti si navíc mohou vybrat mezi klasickým či anuitním splácením. K dozajištění Universal Business je možné využít portfoliovou záruku Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Nad rámec schválené výše úvěru nabízí GE Money Bank provozní část k Universal Business. Může se přitom jednat až o 20 % sjednaného úvěru, tedy až 1 milion korun. Prostředky poskytne banka formou kontokorentu nebo je převede na revolvingový účet.

Od dubna 2007 mohou klienti také využít úrokově zvýhodněné účelové čerpání, a to na úhradu dodavatelských faktur či závazků z kupních smluv. U účelových úvěrů se do výsledné ceny úvěru promítá nejen jeho účelovost, ale i výše a kvalita zajištění. Úroková sazba se u zvýhodněného účelového čerpání pohybuje v rozmezí od 5,9 do 6,8 %.

Parametry úvěru Universal Business:

 • Peníze pro podnikání až do 5 milionů korun na cokoliv
 • Splatnost úvěru až 20 let
 • Možnost volit mezi anuitním a pravidelným splácením
 • Možnost předčasného splacení úvěru
 • Odklad splátek na začátku i v průběhu splácení úvěru
 • Výrazně zkrácený schvalovací proces (do 1 dne)
 • Pro stabilnější cash-flow poskytneme nad rámec Universal Business kontokorentní rámec nebo prostředky převedeme na revolvingový účet
 • Prostředky až do výše 85% odhadnuté ceny nemovitosti.
 • Zastavená nemovitost nemusí být ve vlastnictví žadatele o úvěr
 • Kdykoli po 1 roce života úvěru lze splacenou část jistiny znovu poskytnout na běžný účet
 • Kompatibilní se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky
U specifických profesí (lékaři, lékárníci, zubaři, veterináři, advokáti, notáři a daňoví poradci) GE Money Bank poskytuje úvěry i klientům, kteří s podnikáním teprve začínají, a nepožaduje po nich předložení daňového přiznání.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank