GE Money Bank vykázala za devět měsíců letošního roku provozní zisk ve výši 4,3 miliardy korun

  • Provozní zisk za devět měsíců roku 2009 přesáhl částku 4,3 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 11,6 %;
  • Vklady klientů vzrostly meziročně o více než 55 % a dosáhly objemu 106,6 miliard Kč;
  • Úvěry klientům přesáhly částku 104 miliardy Kč; meziročně tak vzrostly o 14,2 %;
  • Vlastní kapitál překročil hranici 22 miliard Kč a silná kapitálová přiměřenost banky ve výši 17,5 % zůstala i nadále jednou z nejvyšších na českém bankovním trhu;
  • Počet klientů se i nadále zvyšuje, meziročně vzrostl o více než 10 % na 1,04 milionu klientů.

(Neauditované údaje platné k 30. září 2009 podle českých účetních standardů)

GE Money Bank, a.s., oznámila za prvních devět měsíců roku 2009 provozní zisk ve výši 4,3 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 11,6 %. Úvěrové portfolio banky vzrostlo oproti stejnému období roku 2008 o 14,2 % na 104,5 miliard Kč. Celkové vklady pak meziročně vzrostly o 55,3 % na 106,6 miliard Kč.

„Opět jsme zaznamenali výrazný růst zůstatků na spořicích účtech a termínovaných vkladech. Tento zájem odráží skutečnost, že nabídka našich produktů je pro klienty atraktivní“, říká Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank. „Jsme také potěšeni, že i nadále roste počet našich klientů, který na konci třetího čtvrtletí dosáhl více než 1,04 milionu klientů.”

Bilanční suma banky dosáhla téměř 133 miliard Kč (meziroční nárůst o 37,5 %). Hlavním důvodem tohoto nárůstu je růst úvěrů klientům a silná likvidní pozice banky. K 30. září 2009 držela GE Money Bank více než 20 miliard korun v hotovosti a v likvidních investicích, jakými jsou například státní dluhopisy.

Celkové provozní náklady ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostly o méně než 1 %, což je důkaz pokračujícího úsilí o jejich pečlivé řízení a zvyšování efektivity práce. Opravné položky na úvěrové ztráty vzrostly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 1,3 miliardy korun. V důsledku toho klesl čistý zisk k 30. září 2009 o 28,9 % na 1,7 miliardy Kč.

Celkový vlastní kapitál činil k 30. září 2009 více než 22 miliard Kč. GE Money Bank si udržuje jednu z nejvyšších měr kapitálové přiměřenosti na českém trhu. Kapitálová přiměřenost banky činila k 30. září 2009 17,5 %, což představuje hodnotu, která je více než dvakrát vyšší než minimum požadované Českou národní bankou. Krytí nesplácených úvěrů opravnými položkami zůstává ke konci třetího čtvrtletí na vysoké úrovni 86 %.

„Očekáváme, že naši zákazníci a celé bankovní odvětví budou nadále čelit pokračujícím obtížným ekonomickým podmínkám, které přesáhnou do roku 2010. Jsme však přesvědčeni, že naše prvotřídní metody řízení rizika, naše silná likvidita i kapitálová pozice nám v této fázi hospodářského cyklu zajišťují dobré postavení. Pokračujeme v investicích do inovativních produktů a služeb a dále rozšiřujeme naši distribuční síť otevíráním nových poboček a instalací nových bankomatů, abychom co nejvíce zlepšili naše služby a pohodlí pro klienta,“ dodává Peter Herbert.


pozn. č. 1: Provozní zisk znamená zisk před zdaněním, očištěný od opravných položek na pohledávky a odpisy.
pozn. č. 2: Nesplácenými úvěry se rozumí úvěry, které jsou více než 90 dní po splatnosti.Markéta Dvořáčková
tisková mluvčí GE Money Bank