GE Money Bank vstupuje na trh podílových fondů

 

 

GE Money Bank vstupuje na trh podílových fondů a od května nabízí možnost investovat do prvního z nich - GE Money Chráněného fondu. Jedná se o smíšený korunový fond investující primárně do středoevropských dluhopisů a do středoevropských i světových akcií. Hodnota podílového listu je chráněna, aby neklesla pod úroveň 90 % historicky maximální dosažené úrovně. Uzavření smlouvy, vedení účtu podílových fondů i zpětný odkup podílových listů je zdarma. Investice není vázána na účet u GE Money Bank. „Investice do GE Money Chráněného fondu je výhodnou a přitom relativně bezpečnou variantou zhodnocování volných finančních prostředků. Přestože nabízí atraktivní možnost výnosu, jedná se o flexibilní produkt, který dává investorovi svobodu. Nenutí ho vázat se na účet v GE Money Bank a umožňuje mu disponovat s penězi kdykoli - bez výpovědních lhůt. Navíc je možné investovat jednorázově i pravidelně, a to již od 300 korun,“ komentuje Jana Štědronská, manažerka podílových fondů v GE Money Bank.

GE Money Chráněný fond je smíšený fond s chráněnou hodnotou ve výši 90 % svého historického maxima. To znamená, že pokud cena fondu například dosáhla maximální hodnoty 1,20 Kč za podílový list, pak cena jednoho podílového listu již neklesne pod 1,08 Kč (90 % z 1,20 Kč). Aktualizace hodnoty fondu a chráněné hodnoty probíhá na denní bázi.

Výhodou GE Money Chráněného fondu je možnost investování nižších částek jak jednorázově, tak i pravidelně, dle potřeb klienta. Peníze nejsou vázané na žádnou výpovědní lhůtu, takže jsou v případě potřeby zákazníkům k dispozici během jednoho týdne. Doporučený investiční horizont fondu je 2 - 3 roky.

Smlouvu o investování lze uzavřít na kterékoliv pobočce GE Money Bank během jedné návštěvy. Samotný nákup podílových listů se realizuje zasláním peněžních prostředků na účet fondu pod přiděleným variabilním symbolem z jakéhokoliv účtu v České republice nebo v zahraničí. Všechny běžné transakce s podílovými listy mohou klienti se zřízenou Internet bankou v GE Money Bank realizovat elektronickým způsobem. Vstupní poplatek činí pouze 1,5 % z investice. Ostatní transakce jsou zdarma.

Další fondy nabídne GE Money Bank ještě v průběhu letošního roku.

Více informací naleznete na www.gemoney.cz/mmb/cz/1/investovani/podilove-fondy


Markéta Dvořáčková
tisková mluvčí GE Money Bank