GE Money Bank věnuje 840 500 korun na konto UNICEF


Finance jsou určeny na projekt Nezávadná voda

GE Money Bank darovala Českému výboru pro UNICEF 840 500 korun za 16 810 účtů Dětský Genius otevřených v roce 2009. Banka od roku 2008 přispívá 50 korunami za každé založené konto Dětský Genius. Celkově na konto UNICEF přispěla částkou 1 325 200 korun. Peníze putují na program Nezávadná voda v rámci projektu „Voda dává život“, jehož cílem je umožnit dětem v rozvojových zemích přístup k pitné vodě. Konto Dětský Genius určené pro děti od narození do 15 let si v GE Money Bank založilo již více než 26 a půl tisíce klientů.

Věříme, že finanční dar, který na konto UNICEF pravidelně koncem roku zasíláme, přispěje k řešení akutní situace dětí v rozvojových zemích. Od počátku této spolupráce GE Money Bank přispěla již 1 325 200 korun. Je to především zásluha rodičů, kteří si konto Dětský Genius oblíbili nejen jako nástroj finančního vzdělávání dětí,“ řekla Iva Štylerová, manažerka běžných účtů a platebních karet GE Money Bank. „Podpora UNICEF ze strany GE Money Bank bude pokračovat i letos. Chceme tak ukázat cestu, jak lze propojit finanční služby s charitativní činností,“ dodala Iva Štylerová.

Finanční prostředky plynou na program Nezávadná voda. Jeho cílem je umožnit dětem z rozvojových zemí přístup k pitné vodě, jelikož více než miliarda lidí na celém světě k ní nemá přístup. V zemích subsaharské Afriky je často velkým problémem kontaminace vody mikroorganismy, které způsobují zdravotní potíže hlavně dětem. Následky jsou oslabení organismu, slabá školní docházka a v obrovském počtu případů také úmrtí. Šance na únik z chudoby je pro ně mizivá a následkem toho také tyto rozvojové země zaostávají v ekonomickém vývoji. Jistou pomoc poskytuje právě projekt Nezávadná voda. GE Money Bank přispívá ke zlepšení této situace 50 korunami za každé založené konto Dětský Genius. Více informací o projektu na http://www.unicef.org/wash.

Dětský Genius
Konto Dětský Genius je určeno dětem od narození do 15 let. Jeho součástí je kromě běžného účtu s nadstandardní roční úrokovou sazbou ve výši 2,5 procenta, platnou pro zůstatek účtu do 30 tisíc Kč, také unikátní pojistný program pro děti. Vedení konta Dětský Genius je zdarma a zahrnuje vyhotovení měsíčního výpisu a jeho zaslání poštou nebo elektronicky, jeden vklad a výběr hotovosti na obchodním místě GE Money Bank v měsíci, dva výběry z bankomatu GE Money Bank v měsíci, platební kartu a všechny příchozí transakce.

Rodiče stále častěji využívají dětské účty také jako nástroj, pomocí kterého učí děti hospodařit s penězi. Proto GE Money Bank dětem v rámci účtu umožňuje provádět hotovostní vklady až do částky 10 tisíc korun. Kromě toho, po dovršení věku osmi let, může majitel účtu získat se souhlasem zákonného zástupce platební kartu se speciálním designem, se kterou může vybírat z bankomatů. Konkrétní výši limitu definuje vždy zákonný zástupce.

Bezplatnou součástí dětského účtu je také unikátní pojistný program Dětské pojištění. Ten zahrnuje krytí pro případ trvalé invalidity následkem úrazu dítěte s pojistnou částkou 200 tisíc korun. Zákonný zástupce může za 49 korun měsíčně sjednat navíc pojistný program Dětské pojištění Plus, který pojistnou částku navyšuje o dalších 250 tisíc korun a navíc obsahuje měsíční rentu pro dítě v případě úmrtí zákonného zástupce dítěte následkem úrazu až do 18 let věku dítěte, a to ve výši až 2 700 Kč za měsíc.

Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank