GE Money Bank v roce 2004 pokračovala v růstu díky zájmu o úvěry pro drobné klienty a malé a střední podniky

  • Objem úvěrů poskytnutých retailovým klientům vzrostl na 22,513 mld. Kč (růst o 38,9 %)
  • Objem úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům představoval 14,008 mld. Kč (růst o 35,5 %)
  • Kapitálová přiměřenost dosáhla 31,2 %
  • 748 528 klientů (růst o 6,4 %)

GE Money Bank v roce 2004 zaznamenala výrazný nárůst poskytnutých úvěrů. Celkový objem poskytnutých úvěrů k 31. prosinci 2004 činil 36,587 mld. Kč – tedy o 34,2 % více oproti stavu z konce roku 2003 (27,273 mld. Kč). Jde o čísla podle amerických účetních standardů US GAAP.

„Růst banky v loňském roce byl tažen především zájmem o úvěrové produkty, a to jak úvěrů pro retailovou klientelu, tak pro malé a střední podniky. Strategií GE Money Bank je, aby byly úvěry dostupné a rychlé a jejich získání administrativně nenáročné. To je hlavním důvodem rostoucího zájmu,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank Gerard Ryan. „V tomto trendu jsme pokračovali i v roce 2005, kdy jsme v rámci re-brandingu na GE Money představili nové produkty a služby,“ dodal Gerard Ryan.

Celkový objem úvěrů poskytnutých retailovým klientům dosáhl k 31. prosinci 2004 sumy 22,513 mld. Kč. Oproti objemu ke konci roku 2003 (16,212 mld. Kč) to představuje nárůst o 38,9 %.

Hlavní zájem klientů se soustředil na Expres půjčku - neúčelový úvěr se schválením i poskytnutím na počkání, bez ručitele či zajištění. Zájem podpořila především nabídka „Půjčka v akci“, kdy GE Money Bank nabídla klientům možnost získat Expres půjčku ve výši 50 resp. 75 tisíc Kč a měsíční splátkou 999 resp. 1499 Kč měsíčně. Šlo o nejnižší garantované měsíční splátky na trhu. Celkový objem poskytnutých Expres půjček podle US GAAP ke 31. prosinci 2004 činil 13,345 mld. Kč, což je oproti objemu ke konci roku 2003 ve výši 10,190 mld. Kč nárůst o 31 %. V roce 2005 na tento úspěch GE Money Bank navázala nabídkou „Půjček v akci“, kdy nabízí úvěry ve výši 50, 70 a 90 tisíc Kč opět s garantovanými měsíčními splátkami.

Nárůst se projevil také u hypotečních úvěrů GE Money Bank. Celkový objem hypoték ke konci roku 2004 představoval 7,560 mld. Kč (US GAAP) a zaznamenal tak oproti konci roku 2003 (4,679 mld. Kč) nárůst o 61,6 %.

Pozitivní vliv na zvýšení počtu poskytnutých hypotečních úvěrů měly jak nízké úrokové sazby, tak i novinky, které GE Money Bank v průběhu roku představila. Šlo zejména o zavedení systému garantovaných sazeb. Úrokové sazby hypoték od GE Money Bank jsou garantovány podle typu hypotéky, výše úvěru a fixace úrokové sazby. Sazby jsou garantovány všem klientům, kteří splní podmínky scoringu. Klient díky tomu od počátku ví, jakou sazbu mu GE Money Bank nabízí.

V roce 2004 posílilo také využívání kontokorentního úvěru Flexikredit. Celkový objem představoval ke konci loňského roku 1,608 mld. Kč. V porovnání s koncem roku 2003 (1,343 mld. Kč) tak využívání kontokorentu Flexikredit vzrostlo o 19,7 %.

Dynamicky rostl také zájem o úvěry pro malé a střední podniky. Celkové portfolio úvěrů pro tento segment klientů dosáhlo k 31. prosinci 2004 objemu 14,008 mld. Kč. Ve srovnání se stavem portfolia ke konci roku 2003 (10,334 mld. Kč) jde o nárůst o 35,5 %. Hlavní zájem klientů z řad malých a středních firem se soustředil na úvěry Universal Business a Flexi Business. Na růstu objemu úvěrů poskytnutých malým a středním firmám měly vliv i změny, kterými GE Money Bank vyšla klientům vstříc v průběhu roku 2004. Šlo o zvýšení maximálního objemu Universal Business na 5 milionů korun a prodloužení doby její splatnosti na šest let. K těmto změnám přistoupila GE Money Bank počátkem února a vyšla tak vstříc potřebám firem získat rychle prostředky na financování jejich podnikání.

Na začátku roku 2005 GE Money Bank představila další nové úvěrové produkty pro malé a střední podniky. Jde o půjčku Expres Business, s níž mohou podnikatelé nyní získat neúčelový úvěr až do výše půl milionu korun - postačí jim k tomu předložit daňové přiznání a předběžné rozhodnutí o poskytnutí půjčky jim banka sdělí během několika minut od podání žádosti. Banka představila také nový úvěr Operativ Business, jehož prostřednictvím mohou podnikatelé získat 300 tisíc Kč až 5 milionů Kč a jehož použití není účelově vázáno.

Především díky pokračujícímu nárůstu poskytnutých úvěrů a rozpuštění opravných položek se čistý zisk GE Money Bank meziročně zvýšil o 72,7 %, když k 31. prosinci 2004 činil 2,606 mld. Kč (jde o výsledky podle amerických účetních standardů US GAAP, které jsou srovnatelné s mezinárodními účetními standardy). Ke konci roku 2003 dosáhla banka čistého zisku 1,509 mld. Kč (dle US GAAP).

I přes pokračující úvěrovou expanzi si GE Money Bank vysokou kapitálovou přiměřenost. Kapitálová přiměřenost GE Money Bank byla na konci loňského roku ve výši 31,2 % a patří tak k nejstabilnějším peněžním ústavům na českém trhu.

GE Money Bank měla k 31. prosinci loňského roku 748 528 klientů (meziroční růst o 6,4 %), kterým vedla 924 249 depozitních účtů (růst o 2,6 %). Největší zájem měli klienti především o účty Genius, u nichž provedla v průběhu roku 2004 GE Money Bank několik inovací. Další vylepšení byla představena v lednu 2005. Koncept Konta Genius je založen na vysoké flexibilitě – klient si může k běžnému účtu vybírat další produkty a služby dle vlastní volby, které navíc může libovolně přidávat, odebírat či měnit. Vedení konta je přitom výhodnější, než kdyby si klient zřizoval služby jednotlivě.

Objem vkladů přijatých od klientů se meziročně zvýšil o téměř 300 mil. Kč, když k 31. prosinci loňského roku spravovala GE Money Bank vklady ve výši 45,865 mld. Kč a ve stejném období předloňského roku 45,565 mld. Kč.

GE Money Bank měla ke konci prosince loňského roku bilanční sumu 57,964 mld. Kč. Meziroční růst představuje změnu o 4,4 %.

 

Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank