GE Money Bank v prvním pololetí vysoce zisková: 2,59 miliardy Kč před zdaněním

  • Konsolidovaný čistý zisk dosáhl 2,32 miliardy Kč
  • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost vzrostla na 19,8 % a je i nadále jednou z nejvyšších na trhu
  • Vklady klientů činí 102 miliard Kč
  • Úvěry klientům zůstávají na úrovni 117,9 miliardy Kč
  • Meziroční nárůst nových obchodů ve firemním bankovnictví o 25 %
  • Počet poboček vzrostl na 254

Zisk GE Money Bank před zdaněním vzrostl v prvním pololetí 2012 na 2,59 miliardy Kč. Vklady klientů ke konci sledovaného období dosáhly hodnoty 102,9 miliardy Kč a úvěry klientům zůstávají v hrubé výši na úrovni 110 miliard Kč. Krytí nesplácených úvěrů opravnými položkami 1 je ke konci června 2012 stále na solidní úrovni přesahující 75 %. Celková výše kapitálu překročila 32 miliard Kč. „Banka zůstává vysoce zisková i přes masivní investice do rozvoje pobočkové sítě. Za poslední rok jsme otevřeli 10 nových poboček a nejméně šest dalších přidáme do konce tohoto roku,“ uvedl Sean Morrissey, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank, a.s. „Vedle toho jsme představili naši první mobilní pobočku pro oblast Jižních Čech, pokračujeme v modernizaci stávajících poboček a také jsme rozšířili síť našich bankomatů o dalších 16 na celkových 693,“ dodal.

V prvním pololetí se obchodně nejvíce dařilo firemnímu bankovnictví skupiny, které se tradičně soustředí zejména na segment malých a středních firem. Objem nově poskytnutých komerčních úvěrů se zvýšil o 1,8 miliardy Kč. „Zvýšení naší obchodní aktivity ve firemním bankovnictví přineslo meziroční nárůst nových obchodů o 25 %. Za současných ekonomických podmínek považuji tento výsledek za výjimečně dobrý,” říká Sean Morrissey. „V oblasti retailu se nám letos znovu daří nabízet produkty, které se přesně trefují do potřeb našich zákazníků. Dobrým příkladem je Rodinná konsolidace úvěrů, která umožňuje klientům nastavit splácení závazků přesně v souladu s jejich aktuálními potřebami a možnostmi. Vysoký zájem o tento produkt se příznivě projevuje i v hospodářských výsledcích banky. V meziročním srovnání se nám podařilo zvýšit objem nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů o 8 %,“ uvádí Morrissey.

Tradičně velkou pozornost věnuje GE Money Bank inovacím. V průběhu prvního pololetí banka představila konto Genius Gratis, které umožňuje zákazníkům získat plnohodnotný bankovní účet, včetně všech běžných služeb, zcela bez poplatků. „Naším cílem je zvýšit počet klientů, pro které bude GE Money Bank hlavní bankou. K tomu, aby klient konto Genius Gratis získal, musí přivést další dva nové klienty, kteří také získají plnohodnotný bankovní účet bez poplatků. První výsledky ukazují, že jde o velmi atraktivní nabídku. V porovnání se stejným obdobím v loňském roce jsme založili dvojnásobný počet nových účtů,“ doplnil Sean Morrissey.

Naše dceřiná společnost GE Money Auto zůstává zisková, a to i přesto, že podniká na trhu s klesajícími prodeji automobilů a nižší spotřebitelskou poptávkou po jejich financování úvěrovými produkty. Tento tržní trend se projevil snížením objemu aktiv této společnosti.

Bilance skupiny GE Money je i nadále velmi silná:

  • Zdravá kapitálová přiměřenost a vysoká likvidita – konsolidovaná kapitálová přiměřenost vzrostla k 30. červnu 2012 na 19,8 %, což je více než dvojnásobek regulatorního požadavku.
  • Celková výše konsolidovaného kapitálu vzrostla o 14 % na 32 mld. Kč.
  • Banka nemá v portfoliu dluhopisy zemí s vyšším rizikem.

Všechny tyto klíčové údaje potvrzují finanční sílu a stabilitu banky a vytvářejí jí dobrou pozici pro silný růst, až se tržní a ekonomické podmínky zlepší.

Pavel Zúbek,
tiskový mluvčí GE Money Bank

GE Money Bank, a. s., (GEMB) se řadí mezi největší a nejstabilnější finanční instituce na českém trhu. GEMB obsluhuje zákazníky osobního a komerčního bankovnictví prostřednictvím své celostátní sítě 254 poboček a 693 bankomatů, jakož i prostřednictvím internetových a telefonních bankovních služeb, které se těší přednímu postavení na trhu. GEMB v České republice působí více než dvanáct let a uvedla na českém trhu řadu inovativních produktů a služeb.

GE Money Auto, s. r. o., (GEMA) se specializuje na financování vozů. Od roku 1998 financovala více než 200 000 vozů.

Skupina GE Money v České republice je součástí GE Capital, celosvětové finanční dceřiné společnosti General Electric, která poskytuje rozsáhlou řadu produktů a služeb spotřebitelům, maloobchodníkům a podnikům po celém světě. Skupina GE Money je regulovaný konsolidační celek, který sestává ze dvou společností – GE Money Bank, a. s., a GE Money Auto, s. r. o.


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Pavel Zúbek, mobil: +420 725 420 107, tel.: +420 224 442 120, e-mail: pavel.zubek@ge.com

 

Hospodářský výsledek GE Money Bank k 30. červnu 2012

(Předběžné neauditované výsledky dle českých účetních standardů)

 

Klíčové finanční ukazatele

(v tis. Kč) 30. června 2012 30. června 2011 Meziroční změna (%)
Zisk před zdaněním 2 593 823 2 586 237 0,29 %
Celková aktiva 139 082 271 145 893 592 -4,67 %
Úvěry zákazníkům (brutto) 109 849 947 110 770 118 -0,83 %
Vlastní kapitál a nerozdělený zisk 32 039 091 28 060 270 14,18 %
Vklady klientů 102 873 666 113 401 797 -9,28 %

 

Konsolidovaný hospodářský výsledek skupiny GE Money2 k 30. červnu 2012

(Předběžné neauditované výsledky dle českých účetních standardů)

 

Klíčové finanční ukazatele

(v tis. Kč) 30. června 2012 30. června 2011 Meziroční změna (%)
Zisk před zdaněním 2 897 934 3 023 206 -4,1 %
Čistý zisk 2 321 420 2 427 997 -4,4 %
Celková aktiva 138 850 401 146 364 628 -5,1 %
Úvěry zákazníkům (brutto) 117 983 543 119 084 694 -0,9 %
Vlastní kapitál a nerozdělený zisk 32 526 313 28 188 702 15,4 %
Vklady klientů 101 651 806 113 076 220 -10,1%

 

Klíčové nefinanční ukazatele

  30. června 2012 30. června 2011 Meziroční změna (%)
Počet poboček 254 244 4,1 %
Počet bankomatů 693 673 3,0 %
Celkový počet klientů (v tis.) 1 051 1 057 -0,6 %
Počet vkladových účtů (v tis.) 1 199 1 167 2,8 %
Počet vydaných debetních karet (v tis.) 721 689 4,7 %
Počet vydaných kreditních karet (v tis.) 262 261 0,4 %
Počet zaměstnanců 3 381 3 453 -2,1 %

 


1Krytí je vypočteno jako poměr hodnoty opravných položek vytvořených k celkovému portfoliu vůči hodnotě nesplacených úvěrů. Nesplácenými úvěry se rozumí úvěry, které jsou více než 90 dní po splatnosti.
2Skupina GE Money uveřejňuje své výsledky za první pololetí roku 2012 jako regulovaný konsolidační celek, jehož součástí jsou GE Money Bank, a. s., a GE Money Auto, s. r. o.