GE Money Bank v České republice financuje již padesát bioplynových stanic


Jejich výkon by pokryl roční energetické nároky cca 72 tisíc domácností

GE Money Bank v červnu 2011 zafinancovala již padesátou bioplynovou stanici a je v tomto odvětví jedním z předních hráčů na bankovním trhu. Na jejich výstavbu banka poskytla úvěry v celkové výši téměř 3 miliardy korun
. Také v rámci 13. kola Programu rozvoje venkova (PRV) se potvrdil zájem podnikatelů v zemědělství o výstavbu bioplynových stanic. Zemědělské podniky podaly 105 žádostí oproti loňským 67. Největší zájem o dotace se letos soustředil na živočišnou výrobu, v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků, kde počet zaregistrovaných žádostí sahá až k 1450. Výsledky letošního kola PRV budou zveřejněny na přelomu měsíce září a října.

„Naše portfolio úvěrů pro zemědělce pokrývá třetinu trhu. V průběhu června 2011 jsme navíc dosáhli významného milníku, a to padesáté financované bioplynové stanice. Další projekty budou následovat v průběhu roku a jejich navýšení očekáváme po říjnovém oznámení úspěšných projektů 13. kola Programu rozvoje venkova,“
říká Mojmír Severin, ředitel sektoru zemědělství a ekoenergie GE Money Bank. „Snažíme se zvyšovat šance žadatelů na úspěch při získávání dotací tím, že jim v rámci služby EU servis nabízíme bezplatné konzultace. Klientům pomáháme již s formulováním investičního záměru až po výběr strategie podání projektu,“ dodává Mojmír Severin.

V oblasti financování výstavby bioplynových stanic zaujímá GE Money Bank s padesáti podpořenými projekty vedoucí postavení na trhu. Celkový výkon těchto ekologických zdrojů energie, který je 38 MWe, by pokryl roční energetické nároky přibližně 72 tisíc domácností, což odpovídá největším krajským městům v ČR. Nejvíce projektů bioplynových stanic financovaných GE Money Bank bylo realizováno v jižních Čechách a na jižní Moravě. Investice do bioplynových stanic znamená pro podnikatele v zemědělství diverzifikaci činnosti a možnou stabilizaci cashflow.

„Bioplynovou stanici financovanou GE Money Bank jsme uvedli do provozu v roce 2009, tedy ve chvíli, kdy jsme to nejvíce potřebovali. Hospodářská krize na nás začala právě v tomto roce doléhat nejvíce zejména tím, že se snižovala cena komodit na trhu. Rozjezd bioplynové stanice nám dokázal výpadek v příjmech kompenzovat,“
říká Václav Dědina, předseda představenstva ZS Dublovice.

13. kolo Programu rozvoje venkova

V rámci třináctého kola PRV, které bylo uzavřeno 27. června 2011, podnikatelé mohli žádat o dotace na modernizaci zemědělských podniků, výstavbu bioplynových stanic a podporu cestovního ruchu. K dispozici byly finance v celkové výši 3 miliardy korun. Z toho na nejvíce využívané opatření Modernizace zemědělských podniků bylo k dispozici 380 milionů korun. V rámci opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy, které se vztahuje na podporu výstavby bioplynových stanic, PRV vyhradil obnos 760 milionů korun. Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky nevyplacené v předchozích kolech programu.

„Předpokládali jsme, že o třinácté kolo příjmu žádostí bude velký zájem. Přivítali jsme posunutí termínu příjmu vypracovaných projektů z února na červen, větší množství podniků tak mělo šanci získat stavební povolení, bez kterého není možné žádost o investici podat,“
uvádí Mojmír Severin.

Strategickou přípravu projektů klientům GE Money Bank výrazně usnadňuje bezplatná služba EU servis. Zájemci o dotace díky ní získají informace o podmínkách jednotlivých opatření a povinných přílohách. Na realizaci projektů v rámci zmíněných opatření GE Money Bank nabízí klientům investiční financování šité na míru se splácením odpovídajícím jejich sezónním příjmům. Na výstavbu bioplynových stanic pak mohou klienti využít speciální program investičního financování, v rámci kterého je možné poskytnout úvěr až ve výši 100 % nákladů.

Pavel Zúbek

tiskový mluvčí GE Money Bank