GE Money Bank usnadňuje start podnikatelům v zemědělství

GE Money Bank, jednička ve financování potřeb zemědělců v ČR, od října 2009 nabízí „Balíček pro mladé začínající zemědělce“ zahrnující podnikatelský účet zdarma a možnost získání úvěru na investice. Fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby z řad zemědělců, kteří poprvé zahajují zemědělskou činnost, mají možnost zdarma na 12 měsíců získat konto Genius Busines Active a Genius Busines Active 10. V rámci balíčku mají také přístup k úvěrům na pořízení zemědělské půdy a techniky, ale i k provozním úvěrům. Balíček je výhodný rovněž pro zemědělce, kteří zároveň žádají o dotace z „Programu rozvoje venkova“ v rámci opatření „Zahájení činnosti mladých zemědělců“. Ti si totiž po schválení dotace musí založit podnikatelský účet a případně zažádat o úvěr na část investice, což za ně balíček od GE Money Bank vyřeší.

„Začátky jsou v každé oblasti lidské činnosti obtížné. V GE Money Bank se proto snažíme začínajícím zemědělcům jejich situaci maximálně usnadnit nabídkou výhodného balíčku. Zemědělci získávají podnikatelský účet na rok zdarma, a ušetří tak finanční prostředky, které mohou investovat do rozvoje svého podnikání,“ řekla Barbora Mojžíšová, manažerka segmentu zemědělství, GE Money Bank. „Dle našich zkušeností navíc až 99 % žadatelů o dotace v rámci opatření „Zahájení činnosti mladých zemědělců“, nevyužívá podnikatelský účet a zakládá si ho až po obdržení informace o přidělení dotace. S „Balíčkem pro mladé začínající zemědělce“ od GE Money Bank mají úspěšní žadatelé o tyto starosti méně a mohou se plně věnovat rozvoji svého podnikání,“ dodala Barbora Mojžíšová.

Opatření „Zahájení činnosti mladých zemědělců“ v rámci „Programu rozvoje venkova“ umožňuje začínajícím zemědělcům získat dotace na podporu a rozvoj podnikání. „Balíček pro mladé začínající zemědělce“ od GE Money Bank reaguje na tuto nabídku a zemědělcům po finanční a administrativní stránce usnadňuje začátky podnikání. V době, kdy začínající zemědělec o dotace žádá, totiž nemusí být registrován do zemědělské činnosti, nemá tedy IČ ani podnikatelský účet. Poté, co je žadatel informován, že mu je dotace schválena, má přibližně měsíční lhůtu, aby si založil podnikatelský účet, zaregistroval se do zemědělské činnosti, získal IČ a případně zažádal o úvěr na část investice. Zemědělci pak často sáhnou po první a finančně ne příliš výhodné nabídce.

GE Money Bank tyto skutečnosti vedly k vytvoření „Balíčku pro mladé začínající zemědělce“. Balíček se skládá z podnikatelského účtu s ročním vedením zdarma a možností získat úvěr na nákup zemědělské techniky a zemědělské půdy, ale i provozní úvěry. Schválení úvěru je podmíněno přebíráním činnosti od svého předchůdce, který předčasně ukončil svou zemědělskou činnost. Tato nabídka platí pro zemědělce do 40 let věku, kteří zahajují zemědělskou činnost poprvé. O „Balíček pro mladé začínající zemědělce“ však může zažádat i zemědělec, který nežádá o dotace.

Takto koncipovaný balíček pro zemědělce na českém trhu nabízí pouze GE Money Bank. Zemědělcům přináší především úspory v počátcích podnikání, nicméně all inclusive konta typu Genius Business Active vycházejí jako nejvýhodnější podnikatelské účty na trhu i po uplynutí bezplatné lhůty. Zahrnují totiž všechny nejužívanější služby v rámci jednoho poplatku společně s mnoha benefity, kterými jsou například odměny za platby kartou v obchodě i na internetu ve výši až 0,6 % z hodnoty nákupu. GE Money Bank tak potvrzuje pozici inovátora trhu a jedničky ve financování potřeb zemědělců v České republice.

Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank

Paušální účty pro podnikatele
Finančně nejvýhodnější podnikatelský účet na českém trhu Genius Business Active nabízí řadu unikátních a nadstandardních služeb. Prostřednictvím odměn za platbu kartou tuto výsadní pozici dále upevňuje. Vedení účtu mohou mít klienti dokonce zcela zdarma, a to v případě, že mají minimální průměrný měsíční zůstatek na účtu Genius Business Active 500 tisíc korun.

GE Money Bank dále podnikatelům garantuje vrácení paušálního poplatku za vedení konta, pokud se klient do šesti měsíců od založení účtu typu Genius Business Active rozhodne jej z jakýchkoli důvodů dále nevyužívat. Díky této unikátní službě mohou klienti v praxi vyzkoušet výhody paušálních účtů GE Money Bank bez rizika, protože v případě nespokojenosti jim banka vrátí peníze.

„Balíček pro mladé začínající zemědělce“ umožňuje fyzickým osobám podnikatelům z řad zemědělců využít 12 měsíců bezplatného vedení účtu Genius Business Aktive, se kterým získávají řadu služeb a produktů bez skrytých poplatků:

  • veškeré výběry z bankomatů GE Money Bank
  • vydání a vedení dvou platebních karet
  • příchozí a odchozí transakce zadané elektronicky
  • operace s trvalými příkazy a inkasy
  • změna PIN u platebních karet prostřednictvím bankomatu
  • využívání služby SMS servis
  • vedení a využívání služeb přímého bankovnictví
  • odměna až 0,6 % při každé platbě platební kartou u obchodníka i na internetu

 

Právnické osoby z řad zemědělců mohou v rámci Balíčku využít 12 měsíců bezplatného vedení účtu Genius Business Active 10, které nabízí téměř totožné složení produktů a služeb jako účty pro fyzické osoby podnikatele. Jediný rozdíl je v počtu bezplatných transakcí (příchozích a odchozích zadaných elektronicky), který odpovídá číslovce v názvu balíčku.