GE Money Bank umožňuje získat hypotéku před výběrem nemovitosti


GE Money Bank jako první banka na českém trhu umožňuje klientům získat schválení hypotéky ještě před výběrem nemovitosti. Prostřednictvím "Hypotéky naopak" klient předem získá neodvolatelnou záruku výše a podmínek úvěru a s hypotékou "v kapse" si může až devět měsíců vybírat nemovitost podle svých představ. Jde o další zásadní inovaci, která klientům GE Money Bank umožňuje snazší získání vysněného bydlení.

"Hypotéka naopak" od GE Money Bank umožňuje klientovi nejprve získat jistotu, že má své nové bydlení jak financovat, a poté v klidu najít tu pravou nemovitost. Od schválení maximální výše úvěru GE Money Bank klientovi po celých devět měsíců rezervuje finanční zdroje. Schválení přitom trvá pouze 3 dny a stačí doložit osobní doklady a příjmy zájemců.

"Na českém trhu jde o zcela unikátní produkt. Už názvem "Hypotéka naopak" dává najevo, že jde o hypotéku s opačným postupem, než je obvyklé. U tohoto produktu si klient nejdříve zajistí zdroje a pak si vybere nemovitost - ušetří si tak celou řadu administrativních úkonů a získává jistotu pro výběr nemovitosti. Úrokové sazby i další podmínky hypotečního úvěru jsou přitom standardní," řekl Stanislav Rokos, produktový manažer hypoték GE Money Bank.

Klient získá "Hypotéku naopak" za stejných podmínek jako standardní hypotéku GE Money Bank - tedy v objemu od 300 tisíc Kč, se splatností 5 až 30 let a s úrokovou sazbou již za 2,99 % p.a., odvozenou pouze dle typu hypotéky, výše úvěru a délky fixace. Klient může "Hypotéku naopak" použít k nákupu bytu, rodinného či rekreačního domu a družstevního bytu, který je zajištěn jinou nemovitostí.

Hypotéka naopak - krok za krokem

· GE Money Bank provede ověření bonity klienta a na základě jím dodaných podkladů (potvrzení o příjmu a výpis z účtu) mu sdělí, jakou maximální výši hypotéky může získat. Klient si vybere, zda chce hypotéku v maximální či jen v jím požadované výši.

· Klient a banka uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě - GE Money Bank se zavazuje poskytnout klientovi hypoteční úvěr až do dojednané výše. Zároveň klient dostane základní podmínky, které musí splňovat následně vybraná nemovitost, aby mohla být přijata jako zajištění úvěru a úvěr mohl být optimálně čerpán. Tím klient současně dostává informace pro prodejce nemovitosti - ať individuálního či realitní kanceláře. Klient získá zároveň popis dalšího postupu včetně přehledu potřebných dokladů k nemovitosti a návod, kde je získat.

· Klient si v průběhu devíti měsíců vybere nemovitost, jíž chce koupit (byt, rodinný či rekreační dům). Hypoteční specialista GE Money Bank je mu nápomocen při posouzení vhodnosti nemovitosti k financování a následně k zajištění dokumentace k nemovitosti.

· Klient předloží GE Money Bank doklady k nemovitosti a GE Money Bank s ním uzavře smlouvu o hypotečním úvěru.

· Klient čerpá hypoteční úvěr.


Souhrn benefitů Hypotéky naopak:

· Rychlé a jednoduché požádání o hypotéku již v době, kdy teprve klient začíná o koupi nemovitosti uvažovat.

· Klient se dozví maximální možnou výši hypotéky a nemusí stanovit žádnou přesnou požadovanou částku. Tu definuje až podle vybrané nemovitosti.

· Neodvolatelný smluvní závazek GE Money Bank hypotéku poskytnout za dohodnutých smluvních podmínek.

· S Hypotékou naopak má klient GE Money Bank "peníze v kapse", což mu dává zcela jinou pozici při hledání nového bydlení a vyjednávání koupě nemovitosti.

· Klient po dobu 9 měsíců má garantované prostředky a smluvní podmínky, tj. dostatek času a klidu na výběr bydlení.

· Hypoteční bankéř je mu k dispozici s poradenstvím po celou tuto dobu.


Unikátní kalkulačka www.hypoteka.cz <http://www.hypoteka.cz>

Na stránkách www.hypoteka.cz <http://www.hypoteka.cz> naleznou od 11. dubna zájemci o hypotéku od GE Money Bank všechny potřebné informace, a to jak o "Hypotéce naopak" , tak o dalších hypotéčních úvěrech GE Money Bank. Zájemcům zde bude k dispozici unikátní kalkulačka, díky níž mohou po zadání svého příjmu a dalších parametrů zjistit, jakou maximální výši úvěru mohou získat. Stránka obsahuje také on-line chat pro zodpovězení dotazů a přehled všech hypotečních osobních bankéřů GE Money Bank.


Pět let hypoték GE Money Bank

Ke konci prvního čtvrtletí představovalo portfolio hypoték GE Money Bank celkem 9 553 úvěrů, jejich objem pak 8,05 miliardy Kč. V meziročním porovnání narostl počet hypoték o 41 %, objem o 50 %.

"GE Money Bank nabízí hypoteční úvěry již od jara roku 2000. V průběhu těchto pěti let pozorujeme u zájmu klientů o hypotéky rostoucí trend. Pozitivní vliv má jak klesající úroková sazba, tak i menší administrativní náročnost hypotéky," řekl manažer prodeje hypoték GE Money Bank Radan Šantora. Zatímco v roce 2000 byla průměrná úroková sazba, za níž klienti GE Money Bank získali hypotéku 8,7%, v letošním roce se tento průměr pohybuje okolo 4,41%.

GE Money Bank patří k prvním bankám na českém trhu, které nabídly financování nákupu družstevního bytu pomocí hypotéky. Klientům to GE Money Bank umožňuje již od září 2002. GE Money Bank začala nabízet v červnu 2004 jako první banka na českém trhu standardní hypoteční úvěr na koupi, výstavbu či rekonstrukci rekreačních chalup a rekreačních domků. Klienti mohou hypotéku využít za stejných podmínek jako u hypotečního úvěru na nemovitost určenou k trvalému bydlení.

"V inovacích hodláme rozhodně pokračovat a "Hypotéka naopak" nebude v tomto roce určitě poslední novinkou. V květnu například nabídneme klientům novou americkou hypotéku Grande," podotkl Stanislav Rokos.

Klienti mohou k hypotéce získat doplňkový neúčelový úvěr. Lze ho například využít pro nákup zařízení nového bydlení - banka totiž nijak neomezuje, na co jsou prostředky získané jeho prostřednictvím použity. Neúčelový úvěr je poskytován do výše jednoho milionu korun se splatností 5 až 30 let.

Profil klientů GE Money Bank

Nejčastěji je žadatelem o hypotéku GE Money Bank muž (82 %), přičemž z tohoto počtu celkem 64 % má spolužadatele (nejčastěji manželku). Průměrný čistý měsíční příjem žadatelů je 23 800 Kč. Žadatelé o hypotéku nejčastěji bydlí v pronajatém bytě (26 %), dalších 20 % bydlí ve vlastním domě, 14 % u rodičů a 13 % ve vlastním bytě. Ve velké většině jsou žadateli zaměstnanci (89 %), zbylých 11 % tvoří podnikatelé.

Průměrná výše hypotéky GE Money Bank dosahuje výše 1,213 mil. Kč. Nejčastěji zvolenou dobou fixace úrokové sazby je 5 let (78 %). Účelem, na nějž klienti nejčastěji používají získané prostředky, je koupě nemovitosti (53 %), méně často výstavba (22 %) a ostatní aktivity - např. rekontrukce apod. (25 %).

Hypotéky GE Money Bank

V současnosti nabízí GE Money Bank u hypoték jedny z nejnižších úrokových sazeb na trhu (2,99 % p.a.), jejichž výše je vždy odvozena pouze dle typu hypotéky, výše úvěru a délky fixace. Jde navíc pouze o garantované sazby. Klient díky tomu ihned ví, jakou sazbu mu banka nabízí.

Počátkem února navíc banka představila další zlepšení zaměřená zejména na zjednodušení a zrychlení procesu sjednávání hypotečního úvěru. Pro klienty tak je nyní uzavření smlouvy a čerpání i vedení hypotéky snazší, rychlejší a flexibilnější. GE Money Bank zjednodušila žádost i smlouvu o úvěru, požaduje o pětinu méně dokladů než dříve a k lepší orientaci klientů poslouží také snadné návody, které jsou klientům sestaveny na míru dle jejich potřeb. Zjednodušily se zároveň i podmínky čerpání úvěru.

GE Money Bank poskytuje hypotéky klientům od 18 do 65 let s možností splácení hypotéky až do 70 let věku klienta. Věk posuzuje podle nejmladšího samostatně výdělečného účastníka hypotečního úvěru. To pomáhá především mladším lidem s nižšími příjmy, kterým pomáhají se splácením hypotéky rodiče. Díky tomuto postupu mohou totiž zvolit delší dobu splatnosti a mají tak nižší měsíční splátky.Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank