GE Money Bank umožňuje financovat nákup zemědělské techniky včetně DPH

GE Money Bank nabízí svým klientům financování nákupu zemědělské techniky včetně daně z přidané hodnoty. Financování DPH si mohou zemědělští podnikatelé sjednat v rámci stávajícího produktu Financování zemědělské techniky. Celý úvěr včetně DPH je opět zajištěn pouze nakoupenou technikou. Úvěr je poskytován v souladu s pokyny Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a tak má klient nárok na dotaci.

Společnost GE Money Bank přichází s vylepšeným produktem Financování zemědělské techniky. Hlavní výhoda produktu spočívá v tom, že lze prostřednictvím takto sjednaného úvěru financovat pořízení strojů a zařízení včetně daně z přidané hodnoty. Zákazník kvůli DPH nepotřebuje žádné další zajištění, protože ručí stejně jako dosud pouze zakoupeným strojem.

„Splátka DPH může být provedena buď s běžnou splátkou úvěru nebo jako mimořádná splátka, jejíž provedení je zdarma,“
uvedla Iva Prokopová, manažerka zemědělských úvěrů GE Money Bank.

Další změnu udělala GE Money Bank také u provozního financování zemědělských subjektů. Dříve byl úvěr poskytován na dobu 18 - 30 měsíců, nyní ho lze prodloužit o 12 měsíců, a to i opakovaně. U tohoto typu úvěru lze navíc využít program Vyrovnání úrokového zatížení od PGRLF.

Kvalitní nabídka GE Money Bank pro podnikatele v zemědělství se projevila také v obchodních výsledcích společnosti. „V březnu objem úvěrů poskytnutých na zemědělskou techniku překonal jednu miliardu korun,“ dodala Iva Prokopová.

Úspěšná byla také účast GE Money Bank na brněnském veletrhu TechAgro. Návštěvníci zde na ploše 70 metrů čtverečních mohli od bankéřů pro firemní klientelu získat veškeré informace o nabídce produktů speciálně určených pro zemědělce. Součástí prezentace GE Money Bank na veletrhu byly také dva odborné semináře na téma Financování zemědělských podnikatelů a společností v GE Money Bank. Jako host zde vystoupila také Ing. Dana Malíková, vedoucí úseku podpor z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

* * *

GE Money Bank má širokou nabídku produktů určených speciálně pro zemědělce. Jde především o úvěry pro financování zemědělské půdy se splatností až 20 let, financování zemědělské techniky a další investiční úvěry. Kromě toho lze s GE Money Bank financovat provozní potřeby zemědělských subjektů. U všech těchto úvěrů lze využít dotací PGRLF a fondů EU.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank