GE Money Bank spouští automatizovanou kreditní linku pro firemní klientelu


GE Money Bank nově nabízí produkt Kreditní linka, prostřednictvím které podnikatelům předschválí maximální rámec finančních prostředků. Klienti poté mohou čerpat finance kdykoliv v rámci platnosti smlouvy, a to rychleji za zjednodušených podmínek. Kreditní linka umožňuje dílčí čerpání úvěrů ve formě provozních splátkových a kontokorentních úvěrů, bankovních záruk, akreditivů a měnových obchodů.

Kreditní linka od GE Money Bank je určena pro klienty z řad středních a větších podniků a s komplexní potřebou financování provozních aktivit. Záměrem zřízení automatizované Kreditní linky je především zjednodušení a zrychlení schvalovacího procesu. GE Money Bank umožňuje klientům čerpání finančních prostředků až do výše celkového limitu Kreditní linky v CZK, EUR a USD, a to kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Klient tak v průběhu platnosti Kreditní linky nemusí čekat na schválení obchodů/transakcí z kreditní linky.

V případě vašeho zájmu o kombinované provozní financování kontaktujte firemní bankéře z vašeho regionu na stránkách GE Money Bank.

Markéta Dvořáčková,

tisková mluvčí GE Money Bank