GE Money Bank se stala TOP Odpovědnou firmou pro rok 2015

Dne 20. října proběhl galavečer k udílení cen TOP Odpovědná firma. GE Money Bank získala letos stříbrné ocenění TOP Odpovědná velká firma 2015. V ocenění Diverzita 2015 –cena společnosti GSK získala GE Money Bank nejvyšší udělený certifikát jako jediná z oceněných firem. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 119 projektů.

TOP Odpovědná firma je cena platformy Byznys pro společnost, která se dlouhodobě věnuje komplexnímu oceňování firem v klíčových oblastech společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání. Ta každoročně oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Ocenění se udělují ve třech kategoriích: strategické, tematické a speciální. Letos se hodnotilo 119 přihlášených projektů a strategií. GE Money Bank se umístila na nejvyšších příčkách hned ve dvou z těchto kategorií – TOP Odpovědná velká firma 2015 a Diverzita 2015 – cena společnosti GSK. V obou oceněních získala GE Money Bank stříbrný certifikát. V ocenění za diverzitu to byl letos nejvyšší udělený certifikát, zlaté certifikáty porotci neudělili.

GE Money Bank však není v cenách Byznysu pro společnost nováčkem. V roce 2014 získala druhé místo za diverzitu nebo ocenění v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci v letech 2012 a 2014.

Podmínkou pro získání ocenění TOP Odpovědná velká firma je minimálně 250 zaměstnanců ve firmě (nebo přepočtený ekvivalent plných úvazků), roční obrat nad 50 mil. EUR (nebo bilanční suma roční rozvahy nad 43 mil. EUR) anebo být součástí mezinárodních společností s centrálou mimo ČR. Zároveň musí kandidáti strategicky a inovativně rozvíjet podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažovat se ve všech hlavních oblastech CSR. Vítěze vybírá nezávislá komise složená ze zástupců expertních organizací, zástupců státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

Pro získání ocenění v kategorii Diverzita musí firmy podporovat rozmanitost pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví, sexuální orientace a dalších hledisek. Přihlíží se i k aspektům, jako je vzdělávání v oblasti diverzity, podpora aktivního zapojení cílových skupin zaměstnanců, využívání jejich potenciálu a podpora jejich rozvoje. Vítěze stejně jako v předešlé kategorii vybírá odborná komise.

Letošní galavečer proběhl již podvanácté. Konal se 20. října od 20 hod. v Pražské křižovatce – kostele sv. Anny. Za GE Money Bank přebírala ocenění Klára Escobar, senior manažerka lidských zdrojů GE Money Bank. „Je nám ctí získat ocenění za společenskou odpovědnost a podporu diverzity na pracovišti. GE Money Bank pracuje a podílí se na řadě CSR projektů a jako velká firma chceme jít ostatním příkladem. Co se týká diverzity, je to stále aktuálnější téma, o kterém je potřeba jak mluvit, tak ho aktivně řešit. Přáli bychom si, aby naše projekty přispěly k rozmanitému a vyváženému kolektivu u nás a byly inspirativní i pro jiné firmy,“ říká Klára Escobar. 

 

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank 


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro media na www.gemoney.cz.