GE Money Bank se stala generálním partnerem Agrární komory ČR


GE Money Bank prohloubila spolupráci s Agrární komorou ČR (AK ČR) a stala se jejím exkluzivním bankovním partnerem. Zahájení spolupráce stvrdili Jan Veleba, prezident AK ČR a Jiří Báča, ředitel firemního bankovnictví GE Money Bank slavnostním podpisem smlouvy na výstavě Země živitelka. Z výhod této spolupráce budou profitovat jak klienti banky, tak i také členové AK ČR.

„Spolupráce s Agrární komorou ČR si velmi vážíme, je to pro nás klíčový partner, kterému nabízíme spojenectví při prosazování důležitých ekonomických rozhodnutí potřebných k vytvoření stabilního prostředí pro dlouhodobě udržitelné financování rozvoje českého zemědělství,“
uvedl Jiří Báča, ředitel komerčního bankovnictví GE Money Bank.

„Jako organizace sdružující největší počet zemědělských subjektů na území České republiky pokládáme spolupráci s bankovním sektorem za klíčovou. Převážná část investic v zemědělství je totiž financována z externích zdrojů,“ uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.

GE Money Bank se od srpna 2011 stala generálním partnerem Agrární komory ČR a tuto dohodu zástupci obou institucí slavnostně stvrdili na nejvýznamnější České zemědělské výstavě Země živitelka. V rámci partnerství budou oba subjekty vzájemně spolupracovat také při přípravách a organizaci obchodních a propagačních akcí. Vedení Agrární komory ČR se navíc rozhodlo, že veškerý platební styk AK ČR pro ni bude zajišťovat právě GE Money Bank.

GE Money Bank je jednička v oblasti financování zemědělců a nabízí jim širokou škálu produktů šitých na míru. Do základní produktové nabídky banky pro podnikatele v zemědělství patří:

 • Financování nákupu zemědělské techniky
 • Financování nákupu zemědělské půdy
 • Provozní financování zemědělských subjektů
 • Financování bioplynových stanic
 • Investiční úvěry s podporou fondů Evropské unie
 • EU servis - kompletní poradenství a pomoc při žádosti a správě dotací


 • GE Money Bank nabízí zemědělcům provozní a investiční úvěry za podmínek přizpůsobených sezónnímu charakteru tohoto odvětví. Produkty odpovídají podmínkám PGRLF i programům fondů EU. Bližší informace zájemci naleznou na www.gemoney.cz/mmb/cz/2/zemedelstvi-ekoenergie .

  Pavel Zúbek
  tiskový mluvčí GE Money Bank