GE Money Bank rozšiřuje nabídku financování bydlení o Předhypoteční úvěr

GE Money Bank rozšiřuje možnosti financování bydlení a nově nabízí Předhypoteční úvěr. Jedná se o krátkodobý nezajištěný úvěr až do výše 3 milionů korun se splatností do jednoho roku. Díky němu zájemce již nemusí o hypoteční úvěr žádat až tehdy, kdy je možné vložit na nemovitost zástavní právo. Splní-li ostatní podmínky k poskytnutí hypotéky, banka mu peníze půjčí okamžitě. Svůj investiční záměr bude financovat z prostředků předhypotečního úvěru a ten splatí následným hypotečním úvěrem. Úroková sazba předhypotečního úvěru je garantovaná pro všechny klienty a činí 7,19 % p.a.

„Očekáváme, že klienti budou Předhypoteční úvěr používat především na převody družstevních bytů do osobního vlastnictví či privatizace bytů. Mladí lidé určite ocení možnost využít Předhypoteční úvěr na koupi nemovitosti v rámci developerských projektů,“
říká Michal Tuček, manažer hypotečních úvěrů GE Money Bank.

Splácení Předhypotečního úvěru probíhá formou měsíční splátky úroků. Částka, kterou mohou klienti v rámci Předhypotečního úvěru čerpat se pohybuje od 200 tisíc do 3 milionů korun. Výše úvěru přitom může dosahovat maximálně 100 % zástavní hodnoty nemovitosti. Fixaci úrokové sazby GE Money Bank garantuje po celou dobu splatnosti Předhypotečního úvěru. Maximální splatnost Předhypotečního úvěru je jeden rok.

O Předhypoteční úvěr mohou žádat fyzické osoby, a to jak občané České republiky, tak i cizinci s trvalým pobytem na území ČR. GE Money Bank poskytne Předhypoteční úvěr žadatelům již od 21 let věku, maximální věk žadatele v roce splatnosti úvěru může být 70 let. Žádat o Předhypoteční úvěr GE Money Bank mohou maximálně čtyři osoby nebo dvě domácnosti.

Předhypoteční úvěr je výhodné využít především na:

· privatizaci bytového fondu
· koupi družstevního bytu
· koupi nemovitosti v developerském projektu
· výstavbu montovaného domu /(dřevostavby, ekostavby, panelové systémy)
· individuální výstavbu
· koupi pozemku od města/obce
· koupi nemovitosti v dražbě
· koupi nemovitosti od správce konkurzní podstaty nebo insolvenčního zákona


Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank