GE Money Bank připomíná termíny pro platby daní z příjmu

Peníze za platbu daní za rok 2009 musí být nově na účtech finančního úřadu nejpozději 31. 3. 2010.
GE Money Bank si proto dovoluje upozornit své klienty na nejzazší termíny pro zadání plateb pro úhradu daně v souladu s platnou legislativou.

  • Příkaz k úhradě na obchodním místě GE Money Bank je třeba zadat nejpozději 30.3.2010 do 14:30 hodin.
  • Příkaz k úhradě prostřednictvím přímého bankovnictví je třeba zadat nejpozději 30.3. 010 do 18:00 hodin.
  • Příkaz k úhradě zadaný prostřednictvím bankomatu je třeba zadat nejpozději 30.3.2010 do 18:00 hodin.

Pro včasné zaúčtování platebního příkazu je třeba, aby byly splněny všechny podmínky vyplývající z Produktových podmínek platebního styku GE Money Bank, platných od 1.11.2009.