GE Money Bank představuje provozní úvěr k financování exportních zakázek

GE Money Bank ve spolupráci s Českou exportní bankou (ČEB) začala malým a středním podnikům nabízet nový provozní úvěr Pro-Export. Je určen subdodavatelům českých exportérů a může sloužit k financování nákupu surovin, materiálu, ale také režijních či jiných nákladů souvisejících s vývozní zakázkou. Záruka České exportní banky snižuje požadavky na zajištění úvěru, a proto na něj dosáhne více malých a středních firem.

„Podporu účasti malých a středních firem na exportních zakázkách považujeme za velmi významnou, protože před nimi otevírá perspektivní oblast podnikání. Můžeme jim tak pomoci najít cestu ze současné složité ekonomické situace a nastartovat nový růst,“ říká Jiří Patera, ředitel oddělení úvěrových produktů pro firemní klientelu GE Money Bank. „Provozní úvěr Pro-Export potvrzuje náš dlouhodobý zájem o malé a střední podniky a dále rozšiřuje portfolio našich úvěrových produktů po zářijovém představení investičního úvěru EU Investice,“ dodává.

„Spolupráce s GE Money Bank pro nás byla logickým krokem. Tato banka má dlouholeté zkušenosti s úvěrováním malých a středních podniků a může významně přispět k rozvoji jejich proexportních aktivit. Na malé a střední firmy se nyní zaměřuje i nová exportní strategie Ministerstva obchodu a průmyslu ČR, na jejíž realizaci se naše banka podílí. Tento segment považujeme za velmi důležitý článek českého exportu,“ říká Michal Bakajsa, místopředseda představenstva České exportní banky a náměstek jejího generálního ředitele.

Parametry nového úvěru Pro-Export
O úvěr Pro-Export může požádat každá malá nebo střední firma s obratem až do výše 750 milionů korun, která má sídlo v České republice a získá zakázku finálně určenou pro export. Poskytnutý úvěr může dosahovat až 80 % hodnoty subdodavatelského kontraktu, přičemž horní hranice kontraktu není nijak omezena. Z úvěru Pro-Export mohou klienti banky hradit provozní náklady související se zakázkou. Splácení pak probíhá z plateb přijatých od odběratele, kterým je konečný exportér. Vztahy mezi jednotlivými subjekty názorně přibližuje schéma:

Detail úvěru Pro-Export
  1. Smlouva o subdodávce
  2. Smlouva o vývozu
  3. Smlouva o úvěru
  4. Smlouva o vystavení platební bankovní záruky
  5. Bankovní záruka ČEB
  6. Subdodávka zboží či služeb
  7. Úhrada kupní ceny
  8. Splacení úvěru
  9. Dodávka zboží či služeb

Záruka České exportní banky je poskytována až do výše 100 % úvěru Pro-Export. Spolupráce GE Money Bank a ČEB tak dává příležitost i těm firmám, které nemají k dispozici dostatečné zajištění úvěru a jen těžko by získávaly prostředky na to, aby se mohly na subdodávkách pro export podílet.

GE Money Bank nabízí malým a středním firmám také poradenství v oblasti financování jejich podnikatelských aktivit. V komerčních centrech nebo u poradců pro trade finance a financování zahraničního obchodu mohou zájemci získat informace i o úvěru Pro-Export. Bližší informace lze nalézt také na www.gemoney.cz

Pavel Zúbek,
tiskový mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Pavel Zúbek , mobil: +420 725 420 107, tel.: +420 224 442 120, e-mail: pavel.zubek@ge.com