GE Money Bank představuje Nadační konto a Transparentní účet

 

GE Money Bank vždy klade důraz na společensky zodpovědný přístup ke komunitám, ve kterých se pohybuje. Proto také od září přichází s produktovými novinkami - Nadačním kontem a Transparentním účtem, které jsou určeny primárně jako zvýhodněná nabídka pro nadace a nadační fondy. Nadační konto je speciálně připravený běžný účet vedený v Kč s mnoha výhodami. Zůstatky jsou úročeny nadstandardní sazbou 0,5 % p.a., vedení účtu je při volbě měsíční periodicity výpisů zdarma, bezplatné jsou také všechny příchozí a elektronické odchozí transakce včetně zřízení a vedení elektronického bankovnictví Internet Banka. Transparentní účet slouží pro veřejné zpřístupnění informací o hospodaření především neziskových organizací. Jedná se o libovolný běžný účet z úplné nabídky běžných účtů GE Money Bank, na kterém je nastaven takzvaný příznak transparentnosti. Všechny příjmy a výdaje vlastníka účtu jsou v takovém případě veřejně přístupné všem uživatelům internetu na stránkách banky. Služba je poskytována zdarma.
„Na českém trhu je jen velmi málo finančních institucí nabízejících produkty speciálně navržené pro nadace a neziskové organizace, které řeší všechny jejich specifické potřeby. Rozhodli jsme se tento stav změnit, a proto představujeme Nadační konto a Transparentní účet. Věříme, že těmito službami zjednodušíme práci většině veřejně prospěšných organizací,“ řekl Štěpán Němec, manažer komerčního bankovnictví GE Money Bank. Transparentní účet umožňuje veřejný přístup k informacím o skutečném hospodaření organizace. Zobrazuje všechny příjmy a výdaje vlastníka účtu v přehledném výpisu transakcí na volně dostupných stránkách www.gemoney.cz. Transparentní účet v kombinaci s Nadačním účtem představuje kompletní nabídku služeb pro tyto obecně prospěšné organizace,“ dodal Štěpán Němec.

Transparentní účet je libovolný běžný účet z nabídky GE Money Bank, na kterém je nastaven příznak transparentnosti. Jako transparentní lze nastavit jak nový, tak i již existující účet, který může mít formu balíčkového konta i standardního běžného účtu, bez ohledu na právní formu jeho vlastníka. Příznak transparentnosti lze zřídit u korunových účtů i účtů v cizí měně. Zřízení, vedení i zrušení příznaku transparentnosti na jakýkoli počet běžných účtů je zdarma.

Banka se zavazuje zobrazit přehled transakcí Transparentního účtu do druhého pracovního dne ode dne podpisu smlouvy. Na www.gemoney.cz/transparentni-ucty bude zobrazena nejvýše 90 denní historie transakcí. Transparentní účet je určen primárně právnickým osobám neziskového charakteru, jako jsou např.: obce, města a kraje, nadace a nadační fondy, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, školy a univerzity, církve a náboženské společnosti, politické strany, apod.

Běžný korunový účet pro nadace - Nadační konto
Nadační konto je nový běžný korunový účet pro nadace a nadační fondy, který GE Money Bank nabízí od začátku září 2009. Mezi hlavní výhody Nadačního konta patří nadstandardní úroková sazba ve výši 0,5 % p. a. Vedení účtu je zdarma při volbě měsíční periodicity výpisů, bez ohledu na způsob distribuce výpisů. Bezplatné jsou také veškeré příchozí a odchozí elektronické transakce včetně zřízení a vedení Internet Banky. Nadačního konto lze pochopitelně kombinovat s Transparentním účtem a otevřít si tímto způsobem cestu k větší kontrole výdajů (nízké poplatky), výnosů (zvýhodněné úročení) a ještě k tomu mít účet zcela průhledný pro kohokoli.


Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank