GE Money Bank představila rychlou a jednoduchou hypotéku


GE Money Bank výrazně zjednodušila a zrychlila celý proces sjednávání hypotečního úvěru. Pro klienty tak bude nyní uzavření smlouvy a čerpání i vedení hypotéky snazší, rychlejší a flexibilnější. GE Money Bank zjednodušila žádost i smlouvu o úvěru, požaduje o pětinu méně dokladů než dříve a k lepší orientaci klientů poslouží také snadné návody, které jsou klientům sestaveny na míru dle jejich potřeb. Zjednodušily se zároveň i podmínky čerpání úvěru.

„Hypotéka je jedním z nejnáročnějších bankovních produktů. Naším cílem bylo zjednodušit jej tak, aby se v něm klient bez obtíží orientoval a aby byl co nejméně zatížen „papírováním“. Proto jsme využili zkušenosti z ostatních zemí, kde GE Money Bank působí, především z Francie, kde je velmi vysoce rozvinutý hypoteční trh,“ dodal ředitel retailového bankovnictví GE Money Bank Jan Rollo.

GE Money Bank přistoupila k výrazným změnám u svých hypotečních úvěrů. Zjednodušením prošly všechny fáze - od žádosti až po finální splacení. Důležitou změnou je především snížení počtu požadovaných dokumentů o 20 %. GE Money Bank tak již po klientovi nepožaduje např. výpis z katastru nemovitostí pro schválení úvěru a k potvrzení adresy a ověření výše příjmu jí stačí jediný výpis z účtu, byť dříve požadovala tři různé doklady.

GE Money Bank připravila i další zlepšené podmínky hypoteční smlouvy, např. dobu splácení úvěru povolí dle nejmladšího samostatně výdělečného účastníka hypotečního úvěru, což pomůže klientům prodloužit dobu splatnosti hypotéky a snížit měsíční zatížení splátkou. „ Odstranili jsme tak problémy mladých, kteří nemají dostatečné příjmy k pořízení bydlení, u nichž do úvěrové smlouvy vstupují rodiče. Vzhledem k věku rodičů bývala doba splatnosti úvěru omezena a tím nemohla být měsíční splátka úvěru nižší,“ řekl produktový manager hypoték GE Money Bank Stanislav Rokos .

GE Money Bank zjednodušila a zpřehlednila žádost o úvěr tak, aby byla přehledná a srozumitelná i pro laika. Hned na prvním setkání předá hypoteční osobní bankéř klientovi „hypoteční kuchařku“ - dokument, v němž je krok za krokem popsáno, které úkony je potřeba udělat a kdy, jaké dokumenty si kdy a kde zajistit, doplněná všemi potřebnými kontakty, např. na místní Katastr nemovitostí. Další přehled nejdůležitějších kroků a termínů spojených s čerpáním hypotéky dostane klient při podpisu smlouvy spolu se slovníčkem všech odborných termínů. Samotnou smlouvu banka zkrátila o plných 60 % a udělala ji srozumitelnější.

Zlepšení však podpisem smlouvy GE Money Bank zdaleka nekončí. Při čerpání úvěru na běžný účet klienta (např. u výstavby svépomocí) může klient u celých 30 % částky doložit její použití čestným prohlášením. GE Money Bank si na místě stavby sama ověří, zda byly peníze prostavěny. To pro klienta představuje výraznou úsporu času i méně „papírování“.

„Proces vyřízení hypotéky je kvůli propojení se stavebními a katastrálními úřady a dalšími státními úřady náročný jak před podpisem hypoteční smlouvy, ale i po něm, kdy například dochází k průběžnému čerpání úvěru. Naším cílem je proto pomoci klientovi odstranit jeho případné obavy a pořízení nového bydlení pro něj co nejvíce zjednodušit,“ dodal Stanislav Rokos.

Přehled zlepšení, které GE Money Bank představila u svých hypoték
· Snížení počtu požadovaných dokumentů o 20 %
· Jednoduchá a přehledná žádost o úvěr
· Zlepšení podmínek schválení hypotéky
· Pomůcky - průvodce při žádosti, přehled termínů a kroků, plus slovníček důležitých pojmů při podpisu smlouvy
· Srozumitelnější a o 60 % zkrácená smlouva
· Jednodušší a méně administrativně náročné čerpání úvěru

GE Money Bank zaznamenala vloni dynamický nárůst zájmu klientů o hypoteční úvěry. Za celý rok jim banka poskytla nové úvěry v objemu 3,274 miliardy Kč, což je o 45 % více, než v roce 2003. Ještě výraznější byl nárůst objemu portfolia hypoték, které ke 31. prosinci 2004 meziročně vzrostlo o 61 % na 7,550 miliardy Kč.
GE Money Bank nabízí klientům služby osobních hypotečních bankéřů. Klienti jsou již na první schůzce informováni o výši úrokové sazby, která je pevná bez ohledu na konkrétního klienta, nemovitost a účel úvěru. Osobní hypoteční bankéř pomůže klientům s vyřízením veškerých potřebných náležitostí a provede je celým procesem získání nového bydlení.

Banka zároveň nabízí výhodné a jednoduché pojištění nemovitosti s platností okamžikem vyřízení s hypotečním bankéřem a automatickým přechodem bez byrokracie od pojistného krytí rizika domu ve výstavbě na pojistné krytí domu v užívání.

GE Money Bank nabízí také hypotéku Optimum, která již obsahuje životní pojištění a je bez jakýchkoliv poplatků na počátku i v průběhu splácení, tzn. vše je obsaženo v úrokové sazbě, čímž jsou náklady hypotéky plně daňově odpočitatelné.

GE Money Bank umožňuje předčasné splacení hypotéky bez sankcí - pokud klient při uzavření hypotéky využije možnost zřídit si mimořádnou splátku, může kdykoliv předčasně splatit část úvěru bez jakýchkoli sankcí. Této možnosti může využít i mimo dobu konce fixace úrokové sazby.

Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank