GE Money Bank pomáhá zemědělcům při získání státních dotací


Komplexní poradenský servis v souvislosti s novým kolem Programu rozvoje venkova (PRV) nabízí zemědělcům AgroConsult Bohemia, dceřinná společnost GE Money. Deváté kolo příjmu žádostí o dotace z PRV trvá do 8. března 2010. Žadatelům o dotace nabízí GE Money Bank ve spolupráci s AgroConsultem Bohemia vedle investičních a provozních úvěrů také komplexní poradenský servis, který zemědělcům usnadňuje veškeré administrativní náležitosti. Celkově mohou zemědělci v rámci 9. kola PRV čerpat státní podporu přesahující 2,8 miliardy korun.

„Deváté kolo žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova se týká především zemědělských podniků, ale příležitost mají i teprve začínající zemědělci.
Tradičně je největší zájem o projekty týkající se investic v rostlinné a živočišné výrobě, jako jsou například modernizace stájí, skladovacích jímek, hnojišť nebo skladů pro obiloviny,“ řekl Jiří Patera, ředitel oddělení úvěrových produktů pro firemní klienty a dodává: „V tomto kole také očekáváme zvýšený zájem o projekty na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic.“

Po necelých čtyřech měsících mohou zemědělci opět podat žádost o dotace z Programu rozvoje venkova. Deváté kolo příjmu žádostí probíhá do 8. března a podle doposud podaných žádostí se očekává velký zájem o ekoenergetické projekty. V oblasti financování obnovitelných zdrojů energie GE Money Bank podnikatelům nabízí snadný přístup k odbornému poradenství, dotacím i úvěrům.

„Komplexní poradenské služby, které nabízí AgroConsult Bohemia, pomáhají zemědělcům nejen s přípravou dokumentů, včetně návrhu struktury financování předkládaných projektů, ale také při získání a následné správě dotací. AgroConsult Bohemia očekává, že letos zpracuje zhruba 35 procent všech podaných žádostí na projekty výstavby a modernizace bioplynových stanic,“
řekl Mojmír Severin, ředitel společnosti AgroConsult Bohemia.

Společnost AgroConsult Bohemia s.r.o. působí v oblasti poradenství v rámci českého zemědělství již devět let. V současné době má více než 1 200 klientů z řad předních zemědělských subjektů. Od roku 2007 vypracovala společnost AgroConsult Bohemia v rámci Programu rozvoje venkova více než 680 investičních projektů v celkovém finančním objemu více než 5,5 mld. korun. Společnost má k dnešnímu dni 11 zaměstnanců a spolupracuje s řadou expertů z jednotlivých oborů. Hlavní sídlo firmy se nachází v Českých Budějovicích s pobočkami v Brně, Humpolci a Kyjově.


Markéta Dvořáčková,

tisková mluvčí GE Money Bank