GE Money Bank podepsala dohodu o narovnání s akcionáři Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci

GE Money Bank, a.s. („GEMB“) dnes oznámila, že podepsala dohodu o narovnání s akcionáři Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci (AGBL). Tím dojde k ukončení sporů ohledně koupě části Agrobanky společností GE Capital v roce 1998.

Na základě této dohody o narovnání budou zastaveny všechny žaloby vedené proti GEMB akcionáři AGBL. Po splnění této a dalších podmínek narovnání uhradí GEMB akcionářům AGBL dohodnutou částku vyplývající z narovnání ve výši 800 milionů korun. Činnost AGBL bude následně ukončena standardní likvidací podniku.

Za předpokladu, že podmínky narovnání budou všemi stranami naplněny, bude dohoda o narovnání otevřena všem akcionářům Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci. Jednotliví akcionáři dostanou vyplaceno 15 % nominální hodnoty svých akcií, pokud se připojí k dohodě o narovnání a naplní její požadavky.

Obě strany se zavázaly, že budou postupovat tak, aby se proces narovnání uskutečnil plynule a pružně. Celý proces realizace narovnání se uskuteční v několika fázích během řady měsíců.

Akcionáři budou postupně informováni o tom, co mají v rámci procesu narovnání učinit, prostřednictvím internetové stránky www.dohodaonarovnani.cz nebo zelené linky 800 10 20 40.

Roman Frkous,
ředitel komunikace GE Money Bank