GE Money Bank oznamuje vysoký růst zisku před zdaněním za rok 2008 a rekordní nárůst vkladů

  • Zisk před zdaněním za rok 2008 přesáhl 3,7 miliardy Kč, což představuje zvýšení o 26,3 % oproti roku 2007
  • Úvěry klientů vzrostly na více než 92 miliard Kč - nárůst o 14,8 % v porovnání s rokem 2007
  • Nadále je udržována vysoká kvalita úvěrového portfolia banky
  • Celkový vlastní kapitál dosáhl k 31. prosinci 2008 výše téměř 24 miliard Kč; kapitálová přiměřenost k témuž datu činila téměř 20 %
  • Celkové vklady klientů převyšovaly částku 67 miliard Kč, což je o 20,2 % více než v roce 2007
  • Počet klientů se ve srovnání s rokem 2007 zvýšil o 48 000 na 959 000
  • K 31. prosinci měla GE Money Bank 221 poboček a 598 bankomatů

(Neauditované výsledky k 31. prosinci 2008 a účetní období končící k tomuto datu připravené podle českých účetních standardů.)

Praha
8. dubna 2009

Za rok 2008 oznámila GE Money Bank, a.s., významný nárůst zisku před zdaněním o 26 % (oproti roku 2007). Tento výsledek byl pozitivně ovlivněn nárůstem počtu klientů a zvýšenou poptávkou po úvěrových a vkladových produktech banky. Růst vkladů o více než 20 % mírně převyšoval růst úvěrů, který byl 15 %. Rovněž vzrostl celkový počet klientů - o téměř 50 000 na celkovou výši blížící se hranici 960 000 na konci roku 2008.

„Rok 2008 byl z pohledu růstu vkladů pro nás rekordní,“ řekl Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank. „Poprvé v historii GE Money Bank jsme překročili počet jednoho milionů depozitních účtů.

„Vynikající finanční výsledky pomohly udržet kapitálovou přiměřenost ve výši téměř 20 %, což je jedna z nejvyšších hodnot mezi českými bankami. Naše finanční síla, inovované produkty a zodpovědné řízení rizika nám zajistily dobré postavení pro zvládání problémů vyplývajících z obtížného ekonomického prostředí, kterému zákazníci i podniky v České republice v roce 2009 čelí. Rostoucí důvěra v naši banku znamenala významný faktor v získávání dalších klientů. Hodláme udělat vše, abychom si udrželi jak jejich důvěru tak i vysokou prosperitu banky,“
řekl Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank.

Na konci roku 2008 dosáhla celková aktiva banky výše 99,3 miliardy Kč (nárůst o 16,4 % ve srovnání s koncem roku 2007), zatímco celkový zůstatek úvěrů vzrostl na 92,3 miliardy Kč. Aktiva banky vzrostla v důsledku vysoké poptávky po spotřebitelských úvěrech a po úvěrech určených malým a středním podnikům. Portfolio nezajištěných spotřebitelských úvěrů vzrostlo o 20 % na více než 35,9 miliardy Kč. Výše úvěrů malých a středních podniků vzrostla o 10,6 % na částku 28,1 miliardy Kč. K 31. prosinci 2008 činil objem nesplacených hypotečních úvěrů 25,5 miliardy Kč, což znamená ve srovnání s rokem 2007 nárůst o 17 %. Kvalita úvěrů v rámci celého portfolia zůstává na vysoké úrovni.

K 31. prosinci 2008 dosáhla výše vkladů klientů banky téměř 67,5 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 20,2 %. Tento růst byl způsoben zejména zvýšením vkladů ze strany klientů komerčního bankovnictví, který meziročně činil 32,3 % a dosáhl částky téměř 33 miliard Kč.

Výše celkového vlastního kapitálu banky činila k 31. prosinci 2008 23,9 miliardy Kč, což představuje ve srovnání s 31. prosincem 2007 nárůst o 14,2 %. GE Money Bank si udržuje jednu z nejvyšších úrovní kapitálové přiměřenosti na českém trhu. Její kapitálová přiměřenost činí téměř 20 %, což je více než dvojnásobek hodnoty požadované Českou národní bankou.

„Tyto hodnoty potvrzují zdravý růst GE Money Bank založený na konkurenceschopných produktech a službách vynikající kvality. Naše strategie je poskytovat klientům méně komplikované, jednoznačnější a výhodnější produkty a služby. Chápeme naše klienty a jejich potřeby,“ říká Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank. „To potvrzují dosažené úspěchy naší první inovace v roce 2009: vkladový účet Genius Plus. Budeme se i nadále držet naší strategie založené na zavádění nových produktů a služeb a přitom prosazovat nové standardy“, dodal.Milan Kříž,

tiskový mluvčí, GE Money Bank