GE Money Bank oznámila zvýšení provozního zisku za rok 2009


· Provozní zisk překročil 5,8 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 11,8 %;
· Klientské vklady vzrostly za uplynulý rok o více než 51 %, na téměř 109 mld. Kč;
· Úvěry klientům překročily 105 mld. Kč a vzrostly oproti uplynulému roku o 14,1 %;
· Vlastní kapitál banky dosáhl výše 22,8 mld. Kč a silná kapitálová přiměřenost ve výši 17 % je i nadále jednou z nejvyšších na trhu;
· Počet klientů meziročně vzrostl o 9 % na více než 1 milion.
(Předběžné neauditované údaje za období končící 31. prosincem 2009 podle českých účetních standardů)


GE Money Bank, a.s. vykázala v roce 2009 provozní zisk 5,8 mld. Kč (nárůst oproti roku 2008 o 11,8 %), a to díky silnému nárůstu počtu zákazníků a stoupající poptávce po úvěrových i vkladových produktech. Úvěry klientům vzrostly o 14,1 %, na 105,3 mld. Kč. „Naše banka v roce 2009 dosáhla i přes obtížné hospodářské podmínky velkého pokroku,“ říká Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank. „Byli jsme svědky silného růstu úvěrů i vkladů a počet našich klientů jsme navýšili na více než milion, a to díky naší nabídce nových produktů a zavedení nového designu poboček, který podporuje náš příslib snazšího, jasnějšího a pro klienta přínosnějšího bankovnictví.“

Celková výše aktiv banky dosáhla 135,6 mld. Kč (meziročně o 36,4 % více). Hlavním motorem tohoto zlepšení byl nárůst úvěrů zákazníkům o více než 14 % a silná likvidní pozice banky. Ke 31. prosinci 2009 banka držela hotovost a velmi likvidní investice v celkové výši téměř 25 mld. Kč.

Poměr nákladů a výnosů se v roce 2009 zlepšil na 39,4 % v porovnání s 42,5 % v roce 2008, což je výsledkem pokračujícího zaměření na zlepšení provozních výsledků. Rezervy na úvěrové ztráty se zvýšily v porovnání s rokem 2008 o 1,6 mld. Kč a odráží tak obtížné makroekonomické prostředí. Čistý zisk ke 31. prosinci 2009 z tohoto důvodu poklesl o 26,5 %, na 2,2 mld. Kč.

Celkový vlastní kapitál činil ke konci roku 2009 téměř 23 mld. Kč. GE Money Bank si udržuje jednu z nejvyšších úrovní kapitálové přiměřenosti na českém trhu. Kapitálová přiměřenost banky činila ke 31. prosinci 2009 16,9 % a dosahovala tak více než dvojnásobku požadovaného minima stanoveného Českou národní bankou. Krytí nesplácených úvěrů opravnými položkami zůstalo ke konci čtvrtého čtvrtletí na vysoké úrovni 82%.

„Tyto údaje podtrhují silnou finanční pozici GE Money Bank. Ta má svůj základ v obezřetném řízení rizik a přísné provozní disciplíně,“ uvedl Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank. „V roce 2010 budeme nadále upevňovat pozici banky pro další růst investicemi do inovativních produktů a služeb a rozšiřováním počtu poboček a bankomatů tak, abychom poskytovali ještě lepší služby a výhody pro naše zákazníky,“ dodává Peter Herbert.


Markéta Dvořáčková
tisková mluvčí, GE Money Bank

 

 

Obchodní výsledky GE Money Bank ke 31. prosinci 2009

 

 

(předběžné neauditované výsledky podle českých účetních standardů)

Klíčové finanční ukazatele


(v tis. Kč)

Období končící 31. prosincem 2009

Období končící 31. prosincem 2008

Meziroční změna (%)

Provozní zisk

5 806 618

5 191 678

11,8 %

Zisk před zdaněním

2 742 860

3 728 312

-26,4 %

Čistý zisk

2 185 697

2 973 410

-26,5 %

Aktiva celkem

135 584 770

99 369 899

36,4 %

Úvěry zákazníkům

105 296 272

92 281 675

14,1 %

Akciový kapitál a nerozdělený zisk

22 801 308

23 972 933

-4,9 %

Vklady zákazníků

108 832 779

71 955 437

51,3 %


Klíčové nefinanční ukazatele

 

31. prosinec 2009

31. prosinec 2008

Meziroční změna (%)

Počet poboček

225

221

1,8 %

Počet bankomatů

625

600

4,2 %

Celkový počet klientů

1 048 892

959 323

9,3 %

Počet vkladových účtů

1 142 248

1 026 430

11,3 %

Počet vystavených debetních karet

678 919

620 679

9,4 %