GE Money Bank od března zpřehlední a zjednoduší sazebník poplatků

S platností od počátku března zavádí GE Money Bank nový sazebník poplatků. Cílem změn je především zvýšení transparentnosti sazebníku, který bude přehlednější a jednodušší než sazebník stávající. Banka například v několika případech, kde se k jedné operaci vázaly dva různé poplatky, jeden z nich ruší. Došlo tak mj. ke zrušení poplatku za zúčtování účetní položky u výběru z bankomatu a u hotovostních operací. Od počátku března bude navíc bezplatné vedení konta Genius Student (nyní je poplatek za vedení 19 Kč měsíčně).

Hlavním cílem změn je zpřehlednění a zjednodušení sazebníku. Ke každé operaci se nyní váže pouze jeden poplatek. Klienti GE Money Bank byli o změně sazebníku informováni s měsíčním předstihem a to formou výpisů z účtu. Klienty informujeme také prostřednictvím vývěsek na obchodních místech a webových stránek banky.

V novém sazebníku byl zrušen poplatek za zúčtování účetní položky u hotovostních operací. K těmto operacím se tak bude vázat pouze samotný poplatek za výběr nebo za vklad hotovosti. Banka také sjednotila poplatek za výběr hotovosti na pobočce, který byl dosud odstupňován podle výše výběru, na 60 Kč. Ke stejnému kroku přistoupila banka také u hotovostních vkladů na pobočce banky, kde byl poplatek sjednocen na 6 Kč. Klienti, kteří vkládají částku do 2 mil. Kč, tak zaplatí stejně jako dříve, výrazně ušetří klienti s vyššími hotovostními vklady.

Další změnou je zrušení poplatku za vedení studentského konta Genius Student, přičemž aktuální měsíční poplatek je 19 Kč. Toto konto umožňuje mít běžný účet a až tři služby dle vlastního výběru. Ke konci roku 2005 jej využívaly více než čtyři tisícovky studentů.

Od počátku března dochází rovněž ke zrušení účetní položky vzniklé z hladkých zahraničních plateb.

GE Money Bank zrušila rovněž poplatek za zúčtování účetní položky u výběrů z bankomatu. Od 1. března budou mít klienti zcela zdarma první dva výběry v měsíci ze všech téměř 400 bankomatů GE Money Bank. Tyto bezplatné výběry se vztahují na všechny klienty a nejsou závislé na typu účtu či platební karty. Klienti GE Money Bank vybírají z bankomatu průměrně 1,8krát měsíčně a většina z nich tedy využívá prvních dvou výběrů zdarma.

S provozem bankomatů a transakcemi na nich jsou však samozřejmě spojené náklady. U třetího a dalších výběrů banka změnila poplatek tak, aby jí umožnil krýt náklady s výběrem spojené a stanovila ho na 15 Kč. U prvních dvou výběrů, které jsou pro klienty zdarma, tedy GE Money Bank bere náklady zcela na sebe.

Pro banku jsou ještě nákladnější výběry jejích klientů z bankomatů ostatních bank a proto tento poplatek změnila na 35 Kč, což kryje alespoň z části skutečné náklady. 75 % výběrů uskutečněných klienty GE Money Bank je však uskutečněno na bankomatech GE Money Bank.

Od 1. března se změní poplatek za jednorázový platební příkaz podávaný na pobočce banky na 29 Kč. Přitom poplatek za zúčtování účetní položky vzniklé z jednorázového platebního příkazu podaného na pobočce je jediný poplatek, který si GE Money Bank za tuto operaci účtuje. Není tedy účtování ani poplatek za podání příkazu či poplatek za expresní platby (pokud klient podá platební příkaz do 11.00, odchází platby z banky týž den). GE Money Bank neúčtuje ani speciální příplatek za platbu do jiné banky. Operace na pobočce je administrativně náročná a banka se změnou poplatku na 29 Kč dostala na úroveň, která ji umožní krýt všechny náklady, které jí vznikají s uskutečněním jednorázového platebního příkazu podaného na pobočce.

Jak pro banku, tak zejména pro klienty je výhodnější uskutečňovat platební příkazy prostřednictvím nástrojů přímého bankovnictví. Pro klienty je to rychlejší, pohodlnější a levnější varianta než transakce na pobočkách. Poplatek za jednorázový platební příkaz podaný prostřednictvím nástrojů přímého bankovnictví je přitom pouze 3 Kč. GE Money Bank tento poplatek nezměnila již několik let.

GE Money Bank v novém sazebníku zvyšuje limity pro europlatby z 12 500 EUR na 50 000 EUR (platba do zemí EU, EHP v měně EUR, s uvedeným platným BIC banky příjemce a číslem účtu příjemce ve formátu IBAN).

V rámci změn sazebníku se GE Money Bank navíc snaží klientům ukázat možnosti, jak využívat bankovních služeb efektivněji a připravila pro ně souhrnný manuál, jak spravovat finance výhodněji, který je od 1. února 2006 dostupný na webových stránkách www.gemoney.cz a od března bude dostupný s novým sazebníkem na bankovních pobočkách.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank