GE Money Bank nabízí zvýhodněné účelové čerpání úvěru Universal Business

Podnikatelský úvěr Universal Business, který je možné získat i na základě jednoho daňového přiznání, nyní nabízí GE Money Bank za ještě výhodnějších podmínek. Podnikatelé mají totiž nově možnost využít úrokově zvýhodněného účelového čerpání. Další inovací je splácení formou anuitních splátek, jehož hlavní výhodou je snížení finančního zatížení v počátku splácení úvěru. Universal Business je poskytován až do výše 5 milionů korun se splatností až 20 let.

Stávající možnost čerpání prostředků na běžný účet žadatele jsme se rozhodli doplnit o možnost úrokově zvýhodněného účelového čerpání. Nejen účelovost poskytnutého úvěru, ale i finanční stabilita klienta, výše úvěru či kvalita zajištění, to vše nyní vstupuje do výsledné ceny úvěru. Universal Business na jednu stranu zůstává dostupný všem podnikatelům, ale zvýhodněným čerpáním nově oslovuje také bonitnější klienty,“ řekl Martin Vakoč, produktový manažer Universal Business.

Doposud klienti čerpali prostředky z úvěru neúčelově, tedy na běžný účet, a sami rozhodovali o jejich následném použití. Nyní budou moci navíc využít úrokově zvýhodněného účelového čerpání na úhradu dodavatelských faktur či závazků z kupních smluv přímo. Do výsledné ceny úvěru pak vstupuje vedle účelovosti ještě jeho výše a kvalita zajištění. Úroková sazba se v rámci úvěru Universal Business nejčastěji v rozmezí od 5,5 do 7,6 %.

Další novinkou je možnost anuitních splátek. Klient si vybírá mezi odděleným splácením jistiny a úroku, kde výše splátek v průběhu splácení klesá, a splácením anuitním, u kterého se výše splátek nemění. „Anuitní splácení je vhodné pro klienty, kteří chtějí finanční zatížení rozložit do celé doby splácení úvěru, a vyhnout se tak většímu zatížení v počátku splácení,“ uvedl Martin Vakoč.

Universal Business je investiční typ úvěru na financování jakéhokoliv podnikatelského záměru do 5 milionů korun. Prostředky jsou čerpány buď účelově na základě dodavatelských faktur či kupních smluv, nebo neúčelově na běžný účet klienta. Období pro čerpání je stanoveno až na 6 měsíců a investice do nemovitého majetku lze profinancovat až 12 měsíců zpětně.

Úvěr mohou získat i podnikatelé, kteří již podali alespoň jedno daňové přiznání za alespoň 6 měsíců podnikatelské historie. U specifických profesí (lékaři, lékárníci, zubaři, veterináři, advokáti a notáři) GE Money Bank financuje i klienty, kteří teprve s podnikáním začínají, a nepožaduje po nich předložení daňového přiznání.

Parametry úvěru Universal Business:
· výběr formy splácení (anuitní splácení nebo oddělené splácení jistiny a úroku)
· splatnost úvěru až 20 let
· možnost předčasného splacení či odkladu splátek
· možnost splácení měsíčně, čtvrtletně, případně dle individuálního splátkového kalendáře
· výrazně zkrácený schvalovací proces
· kombinace investičního a revolvingového nebo kontokorentního úvěru
· zajištění nemovitostí, která nemusí být ve vlastnictví klienta
· možnost opakovaně načerpat splacenou část úvěru na běžný účet


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank