GE Money Bank nabízí nejvyšší odměny za nákupy u debetních platebních karet

GE Money Bank, jako jediná na českém trhu, nabízí unikátní program odměn za platby debetními platebními kartami. V rámci služby Odměna za platby kartou klientům vrací peníze na účet za každou platbu na internetu a u obchodníků. Od 1. června banka upravuje výši odměn. Za platbu debetní kartou MasterCard Gold a MasterCard Business Premium nyní klienti získávají zpět 0,6 procenta z hodnoty nákupu a u karet MasterCard Standard, MasterCard Business a MasterCard Internet 0,5 procenta. U elektronické debetní platební karty Maestro odměna dosahuje 0,4 procenta. GE Money Bank nabízí nejvyšší odměny za platbu kartou na českém trhu, klientům od května 2008 vyplatila již více než 27 milionů korun.

„Odměnami se GE Money Bank snaží ještě více zatraktivnit klientům používání karet zejména pro platby u obchodníků a na internetu. Z transakčního chování našich klientů je zcela patrné, že si je velmi oblíbili. Chceme ještě více zvýhodňovat klienty, kteří jsou transakčně aktivní a zároveň je motivovat k získání vyšších typů karet s dalšími výhodami. Proto chceme s tímto unikátním benefitem v podobě vracení peněz klientům na účet dále pracovat, a vycházet tak vstříc jejich potřebám,“ řekl Ondřej Lokvenc, manažer běžných účtů a platebních karet GE Money Bank.

GE Money Bank je jedinou bankou na českém trhu, která majitele svých účtů odměňuje za bezhotovostní platby v obchodech nebo na internetu přímo penězi. Banka nabízí nejvyšší odměny za platbu kartou na českém trhu a zároveň zvýhodňuje ty debetní platební karty, které jsou k platbám v obchodě a na internetu nejvhodnější. Na kartě MasterCard Gold a MasterCard Business Premium se odměna zvyšuje na 0,6 %, na kartách MasterCard Standard, MasterCard Business a MasterCard Internet zůstává odměna 0,5 % a na kartě Maestro 0,4 %.

Od května 2008 vyplatila GE Money Bank na odměnách již více než 27 milionů korun, a je tak jedničkou na českém bankovním trhu ve výši poskytnutých odměn. Služba Odměna za platby kartou je integrální součástí kont typu Genius Active, Genius Gold, Genius Student a všech kont typu Genius Business Active.

* * *

Genius Gold
Karta MasterCard Gold s nejvyšší odměnou 0,6 % se vydává k účtu Genius Gold. Mimo této unikátní služby nabízí konto Genius Gold majitelům řadu nadstandardních služeb. Jednou z nich je nejvyšší úročení na běžném účtu se sazbou 2 % ročně. Zároveň, pokud všechny vklady klienta v GE Money Bank dosáhnou výše 1 milión korun, odpouští banka u účtu Genius Gold poplatek za jeho vedení. Klienti tak mohou ušetřit skoro 6 tisíc korun ročně. Majitelé exkluzivního konta Genius Gold mohou navíc zdarma využívat službu SMS servis, a získávat tak informace o pohybech a zůstatcích na účtu přímo na mobilní telefon.

Paušální účty pro retailové klienty
Majitelé kont typu Genius Active mohou vedle služby Odměna za platby kartou využívat i dalších výhod. Kromě toho, že neplatí poplatky za jednotlivé transakce a služby, vztahuje se na ně i zvýhodněná sazba na spořicím účtu. Dále mají možnost zdarma využívat SMS servis, a získávat tak informace o pohybech a zůstatcích na účtu přímo na mobilní telefon.

GE Money Bank navíc garantuje vrácení paušálního poplatku za vedení konta, pokud se klient do šesti měsíců od založení účtu typu Genius Active rozhodne jej z jakýchkoli důvodů dále nevyužívat. Díky této unikátní službě mohou klienti v praxi vyzkoušet výhody paušálních účtů GE Money Bank bez rizika, protože v případě nespokojenosti jim banka vrátí peníze. Paušální účet Genius Active mohou mít navíc klienti zcela zdarma, a to v případě, že průměrný měsíční zůstatek na kontu Genius Active činí 250 tisíc korun.

Genius Business Active
Odměna za platby kartou se vztahuje také na paušální účet pro podnikatele Genius Business Active. Ten byl nezávislým internetovým serverem Bankovnipoplatky.com v loňském roce označen jako jeden z nejvýhodnějších účtů na trhu. Služba Odměny za platby kartou jej pak bezesporu činí jedničkou v nabídce podnikatelských účtů. Jeho vedení mohou mít zdarma ti klienti, kteří mají minimální průměrný měsíční zůstatek na účtu 500 tisíc korun. Též v případě účtů typu Genius Business Active mohou klienti využít unikátní služby vrácení paušálního poplatku za vedení konta zpětně až za šest měsíců od jeho založení.

Milan Kříž,
tiskový mluvčí GE Money Bank