GE Money Bank nabízí flexibilní účet Genius i pro podnikatele

Po lednovém představení účtu Genius pro retailové klienty nabízí nyní GE Money Bank i variantu Genius Business pro podnikatele. Klient si může sestavit svůj účet z různých produktů a služeb podle vlastní potřeby, kdykoli a zdarma může přitom služby přidávat, odebírat či měnit. Za služby v rámci konta Genius Business zaplatí výrazně méně, než při jejich zřizování jednotlivě.

Nové konto Genius Business je určeno pro právnické osoby, fyzické osoby - podnikatele a orgány územní samosprávy. Umožňuje jim flexibilní nastavení - klient si může sám vybrat k běžnému účtu podle své potřeby dvě až šest služeb a sestavit si tak konto na míru podle vlastních požadavků. Vybírat může ze tří forem přímého bankovnictví a různých typů platebních karet. Konto Genius Business tak svými charakteristikami odpovídá všem čtyřem pilířům GE Money Bank, jimiž jsou snadnost, flexibilita, rychlost a dostupnost.

Základem účtu Genius Business je běžný korunový účet s měsíčním zasíláním výpisů a se dvěma produkty dle výběru klienta. Poplatek za správu je nižší, než kdyby si zřizoval služby jednotlivě. Za variantu účtu Genius Business se dvěma službami zaplatí klient 149 Kč za měsíc, za každou další službu si pak připlatí jen 30 Kč měsíčně.

Mezi službami, které může klient v rámci účtu Genius Business využívat, jsou kanály přímého bankovnictví (Internet Banka, Mobil Banka, Telefon Banka) a různé typy platebních karet (Maestro a MasterCard Business).

GE Money Bank nabízí rovněž zvýhodněnou variantu účtu Genius Business určenou pro zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny, veterináře, advokáty a notáře. Tyto subjekty zaplatí za měsíční vedení účtu se dvěma službami pouze 90 Kč.

„Velkou výhodou účtu Genius Business oproti různým produktovým balíčkům je jeho pružnost. Klient si může vybrat pouze ty služby, které opravdu chce a potřebuje, navíc je může také kdykoli zdarma přidávat, odebírat nebo měnit. Pohodlně si tak může konto přizpůsobit podle toho, jak se časem mění jeho požadavky,“ řekl Radek Schönfeld, manažer neúvěrových produktů pro malé a střední podniky GE Money Bank. „Svoboda klientovy volby samozřejmě není nijak omezena - pokud potřebuje, může využívat třeba více stejných platebních karet,“ dodal Radek Schönfeld.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank