GE Money Bank nabízí bezkonkurenční sazby pro termínované vklady na 12 měsíců

Od 3. října GE Money Bank výrazně zvyšuje úrokové sazby u svých termínovaných vkladů a Spořicího účtu. U termínovaných vkladů úročení vzrostlo až o 0,74 % p.a. Zvlášť výhodné podmínky nabízí GE Money Bank klientům u termínovaných vkladů na 12 měsíců, kde se sazbami od 2,4 % do 2,85 % p.a. nemá u tohoto typu produktu mezi bankami konkurenci. Lepší podmínky pro klienty poskytuje GE Money Bank i u Spořicího účtu. Úročení v tomto případě dosahuje až 0,85 % p.a.

„Zvýšení úrokových sazeb u termínovaných vkladů je výbornou zprávou pro všechny střadatele, protože nyní mají možnost ročně dosáhnout až 3,7% zhodnocení svých finančních prostředků,“ řekl Václav Straka, manažer depozit a transakčního bankovnictví GE Money Bank. „Spořicí účet doporučujeme klientům využít spolu s paušálním účtem Genius Active. Kromě neomezeného využívání bankovních služeb k němu totiž nabízíme automatické převody prostředků mezi oběma účty. Klient tak může mít na účtu Genius Active vždy jen tolik peněz, kolik si přeje, a ostatní prostředky se mu výhodně úročí na Spořicím účtu,“ dodává Václav Straka.

Po zvýšení sazeb dosahuje zhodnocení prostředků na termínovaných vkladech u GE Money Bank až 3,7 % ročně. Vklad přitom nemusí být vázán na běžný účet a klienti si mohou vybrat dobu jeho trvání od jednoho měsíce do tří let. GE Money Bank nabízí termínované vklady jednorázové i revolvingové (automaticky obnovované) a mohou být vedeny jak v korunách, tak v cizích měnách.

GE Money Bank také zvýšila úročení Spořicího účtu. Klienti nyní mohou získat ke svým běžným účtům Spořicí účet s ročním úrokem až 0,85 %. Možnost automatických převodů mezi oběma účty značně zefektivňuje správu volných finančních prostředků, neboť klientům zajistí, že na běžném účtu mají vždy jen takový zůstatek, jaký si přejí. Ostatní peníze se jim uloží na Spořicím účtu, který jim zajišťuje několikanásobně vyšší zhodnocení.

Přehled sazeb platných od 3. října 2007 je k dispozici v úrokovém sazebníku GE Money Bank na www.gemoney.cz/documents/20143/4506177/urokovy-listek.pdf/487f09ef-a351-cc74-d860-c6b89638332a


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank