GE Money Bank již podnikatelům poskytla přes tisíc půjček Expres Business


Nový neúčelový úvěr Expres Business se setkal s nebývalým zájmem klientů z řad malých a středních podniků. GE Money Bank představila rychlou půjčku pro podnikatele Expres Business začátkem března a nabízí ji na všech svých 195 pobočkách. Do konce dubna již GE Money Bank poskytla přes 1000 těchto úvěrů, jejichž objem představoval více než 175 milionů Kč.

GE Money Bank nabízí podnikatelům snadný úvěr Expres Business od počátku března. Za tuto dobu se úvěr setkal s nebývalým zájmem klientů (přes 1000 nových úvěrů v objemu 175 milionů Kč). Z celkového počtu schválených žádostí tvoří 40 % nově příchozí klienti.

"Hlavní výhodou úvěru Expres Business je jeho minimální administrativní náročnost - podnikatel vyplní žádost, předloží jen základní doklady, následuje schválení půjčky - do 48 hodin pak ověříme data a připíšeme peníze na účet. Navíc u úvěru do 200 tisíc Kč nevyžadujeme u fyzických osob žádné ručení. Nad 200 tisíc Kč a u právnických osob je úvěr zajištěn směnkou," řekl manažer úvěrů Expres Business Radko Šindrbal. "Expres Business svým úspěchem potvrdil, že parametry odpovídá tomu, co na trhu komerčních úvěrů dosud chybělo - rychlost, snadnost a dostupnost," dodal Radko Šindrbal. Výhodou úvěru Expres Business je jeho dostupnost pro začínající podnikatele - pokud podniká jen jeden rok, stačí k žádosti přidat jen jedno daňové přiznání.

Nejčastěji Expres Business využívají živnostníci s ročním obratem do 10 milionů Kč a s pěti a méně zaměstnanci (např. lékaři, veterináři, advokáti, řemeslníci či drobní provozovatelé služeb). Průměrná čerpaná částka se pohybuje okolo 175 tisíc Kč. Přibližně 40 % klientů využívá pojištění pro případ neschopnosti splácet.

Profil Expres Business

GE Money nabízí Bank úvěr Expres Business fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám. Jde o neúčelový úvěr, takže podnikatelé nemusí dokládat účel, na nějž chtějí peníze využit. Klient se dozví předběžné rozhodnutí o schválení úvěrů do několika minut od podání žádosti a peníze jsou mu připsány na účet nejpozději do dvou dnů. Podání žádosti o Expres Business a jeho zpracování je zdarma. O Expres Business mohou podnikatelé a firmy požádat i prostřednictvím internetových stránek www.geuver.cz.

GE Money Bank poskytuje Expres Business v objemu 40 000 až 500 000 Kč. Výhodou je, že fyzické osoby-podnikatelé u úvěru do 200 000 Kč nemusí bance poskytnout žádné jištění (u úvěrů nad 200 tisíc je jako ručení vyžadována směnka, právnické osoby ji musí předložit vždy). Podnikatelé tedy nemusí mít k jištění např. nemovitost nebo jiný movitý majetek.

Dobu splatnosti si mohou podnikatelé zvolit od 24 do 60 měsíců. Úroková sazba Expres Business se odvíjí od velikosti úvěru a doby podnikání a pohybuje se od 9,5 % p.a. do 13,9 % p.a. Pro podnikatele s historií delší než 2 roky je maximální sazba 11,9%. Pro podnikatele je důležité i to, že výše měsíční splátky je po celou dobu splácení fixní - mají tedy vždy platby spojené s půjčkou pod kontrolou. Výrazným ulehčením pro podnikatele je i rychlost a jednoduchost získání Expres Business. GE Money Bank postačí, když zájemce o úvěr předloží jedno daňové přiznání (v případě, že žadatel o úvěr podniká pouze jeden rok) nebo dvě daňová přiznání (pokud žadatel podniká delší dobu). Expres Business je tedy dostupný i pro začínající podnikatele.

Hlavní cílovou skupinou pro Expres Business jsou živnostníci (fyzické osoby - podnikatelé) s ročním obratem do 50 milionů Kč a o velikosti firmy do 9 zaměstnanců. O Expres Business však může požádat jakýkoliv podnikatel či právnická osoba.

Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank