GE Money Bank jako první v ČR nabízí plnohodnotný elektronický výpis z účtu


eVýpis GE Money Bank lze díky elektronickému podpisu posílat jako ověřený doklad e-mailem


GE Money Bank je první bankou na českém trhu, která klientům nabídla elektronický výpis (eVýpis) z účtu, který nahrazuje všechny funkce papírového výpisu. Klient jej může po vytištění použít jako úředně akceptovaný doklad o svých transakcích za určité období, nebo jej na úřad poslat e-mailem. Takové funkce přitom nikdo na českém trhu dosud nenabízí. Navíc má klient snadný a bezpečný přístup k přehledu svých transakcí, včetně jejich historie.

„Nově představený eVýpis je na českém trhu zcela unikátní inovací. Oproti papírové verzi má pro klienty několik výhod. Za nejdůležitější považuji především to, že jej lze bez obav použít jako uznávaný úřední doklad, naprosto plnohodnotný a rovnocenný s papírovým. Můžete si jej vytisknout, nebo jej díky elektronickému podpisu poslat e-mailem,“ řekl manažer depozitních produktů GE Money Bank Roman Přeučil. „Neméně důležitou věcí je, že jej má klient kdykoli k dispozici v Internet bance, kde je nejen aktuální výpis, ale i předchozí výpisy od zřízení služby,“ dodal. Výpisy jsou v Internet Bance uchovávány 2 roky.

Hlavní výhody eVýpisu
· Všechny výpisy z účtu má klient kdykoli k dispozici v Internet Bance a v elektronické schránce
· Výpis lze kdykoli vytisknout - klient nemusí na pobočku, žádá-li o duplikát starších výpisů
· Výpis je podepsán elektronickým podpisem - lze ho tedy bez obav posílat jako ověřený dokument pro doložení transakcí na účtu.
· Klient si může sám nastavovat frekvenci generování výpisu
· Lze si nastavit zasílání SMS nebo e-mailu o vygenerování nového výpisu - GE Money Bank pošle klientovi o vygenerování zprávu
· Změna distribuce výpisu je zdarma
· Pro klienty, kteří doposud využívali osobní předávání výpisu představuje eVýpis navíc úsporu na poplatcích za vedení běžného účtu.

GE Money Bank nabízí nyní možnost zřízení eVýpisu všem svým klientům, kteří využívají Internet Banku nebo homebankingovou službu BankKlient. Celkově to představuje přibližně 220 tisíc subjektů. Během ledna chce banka nabídnout možnost zřízení eVýpisu všem klientům, tedy i těm, kteří nevyužívají služby přímého bankovnictví.

eVýpis mohou klienti používat k běžnému účtu, ke všem variantám Konta Genius, Genius Student i Genius business, Spořícímu účtu, revolvingovému termínovanému vkladu a hypotečnímu úvěru. Podnikatelské subjekty jej navíc mohou využívat také k dalším úvěrovým produktům.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank