GE Money Bank financuje více než pětinu zemědělské techniky na trhu

GE Money Bank financuje více než 20 % prodaných zemědělských strojů na českém trhu. Jen v průběhu loňského roku poskytla úvěry na financování zemědělské techniky ve výši téměř 2 miliard korun. Celkové portfolio těchto úvěrů banky dosáhlo již 4 miliard korun. Průměrná výše úvěru loni činila 2 miliony korun, což je o 25 % více než v roce 2007.

„Ze statistik prodaných strojů v České republice a úvěrů poskytnutých na jejich financování vyplývá, že GE Money Bank financuje více než 20 % zemědělské techniky. To nás řadí mezi nejvýznamnější hráče na českém trhu,“
říká manažerka zemědělských produktů GE Money Bank Iva Prokopová. „GE Money Bank se specifickým potřebám zemědělců věnuje již dlouhou řadu let a úzce spolupracuje s významnými dovozci a prodejci zemědělské techniky. Také proto můžeme zemědělcům nabídnout financování stroje dle přání zákazníka,“ dodává Iva Prokopová.

Úvěry na pořízení zemědělské techniky slouží k financování nákupu nových i použitých strojů. Banka zemědělcům poskytne finanční prostředky na jakýkoliv typ či značku.

Parametry úvěru na financování zemědělské techniky:
  • financování až 100 % ceny nakupované techniky včetně DPH;
  • možnost zažádat PGRLF o dotaci úroku 3 % (+ 1 % navíc do 40 let věku žadatele);
  • splatnost 2 až 8 let, v případě dotace úroku PGRLF může být maximální doba splatnosti 7 let;
  • individuální splátkový kalendář, v závislosti na toku peněz klienta;
  • možnost odkladu splátky;
  • úvěr je zajištěn pouze nakupovanou technikou.

GE Money Bank má kromě úvěrů na financování nákupu zemědělské techniky také širokou škálu produktů určených speciálně pro zemědělce. Jde o Financování nákupu zemědělské půdy, Provozní financování zemědělských subjektů a ostatní investiční úvěry, které lze využít na investice i bez dotací z fondů EU. Prostřednictvím služby EU Servis GE Money Bank nabízí zprostředkování kompletního poradenství při žádání a správě dotací z fondů EU.


Milan Kříž,

tiskový mluvčí GE Money Bank