GE Money Bank financuje třetinu českého zemědělství a je tak jedničkou na trhu

GE Money Bank i nadále financuje nejvíce zemědělských investic v České republice. Podíl GE Money Bank na trhu zemědělských úvěrů je tak na historicky nejvyšší úrovni 33,5 %, což představuje úvěry v celkové výši 10,9 miliard korun. GE Money Bank v roce 2010 zaznamenala růst portfolia zemědělských úvěrů téměř o 2 %, přičemž celý trhu poklesl o 4,4 %. Zkušenosti a schopnosti lídra v oblasti zemědělství využije GE Money Bank také pro rozvoj v dalších sektorech financování. Rok 2011 bude podle GE Money Bank znatelně ovlivněn posunem 11. kola Programu rozvoje venkova z února na červen, což zásadně ovlivní investiční rozhodování českých zemědělců.

„V loňském roce jsme představili řadu novinek, které nám pomohly obhájit pozici jedničky v sektoru zemědělství. Letos očekáváme zájem zemědělských firem především o diverzifikaci jejich portfolia. Například v oblasti bioplynových stanic předpokládáme silný nárůst zájmu o financování a poradenství a jsme připraveni těmto potřebám trhu vyjít vstříc,“
řekl Jiří Patera, ředitel komerčních úvěrů GE Money Bank.

GE Money Bank v roce 2010 představila řadu produktů, které zemědělcům ulehčují financování jejich potřeb od nákupu zemědělské půdy a techniky až po výstavbu bioplynových stanic. Samozřejmostí je také komplexní finanční poradenství specializovaných bankéřů. Podnikatelé v zemědělství tak získávají podporu při identifikaci vhodného dotačního programu, získávání a správě dotací, včetně zpracování návrhu struktury projektu.

GE Money Bank uvedla v roce 2010 několik novinek v oblasti bankovních produktů a služeb pro podnikatele v zemědělství:
 • Financování nákupu zemědělské půdy ve formě úvěrového rámce umožňující snadnější nákupy od více vlastníků až do výše schváleného limitu
 • Financování nákupu zemědělské půdy s novou podporou PGRLF (Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond)
 • Balíček produktů a služeb určený mladým zemědělcům v rámci programu Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • Zjednodušený program pro financování zemědělských bioplynových stanic - až 100% financování investičních nákladů projektu
 • Financování zemědělské techniky ve formě kreditní linky s cílem maximálně urychlit vyřízení jednotlivých obchodů


 • Výhled na rok 2011

  Rok 2011 bude v oblasti zemědělství ve znamení posunu 11. kola Programu rozvoje venkova z února na červen, tato změna zásadně ovlivní rozhodování podnikatelů v zemědělství. Jen malé množství investic připravených pro rok 2011 se uskuteční, většina investorů si počká na výsledky kola, které budou známy až na přelomu roku a tudíž posunou své investice do roku 2012.

  „Blíží se konec programového období 2013 a některé rekonstrukce nelze odkládat.
  Proto očekáváme zvýšený tlak dodavatelů investic na realizaci projektu bez dotace, a to zvláště v opatření III.1.3 - Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy - záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, kde se dá jako hlavní argument očekávat aktuální výše výkupní ceny elektřiny prostřednictvím bioplynových stanic,“ uvedl Mojmír Severin ředitel sektoru zemědělství GE Money Bank.

  Poradenství jako součást nabídky

  GE Money Bank nabízí komplexní poradenské služby, které pomáhají zemědělcům nejen s přípravou potřebných dokumentů včetně návrhu struktury financování předkládaných projektů, ale také při získání a následné správě dotací. V rámci celého procesu GE Money Bank podporuje klienty od formulování myšlenek investičního záměru, přes výběr strategie podání projektu, organizaci výběrového řízení, až po proplacení dotace na účet žadatele.

  Pavel Zúbek,

  tiskový mluvčí GE Money Bank