GE Money Bank a Mezinárodní organizace žen v Praze (IWAP) budou společně pádlovat v Rotary charitativním závodě dračích lodí

Andělé IWAP a GE Volunteers se znovu spojí pro nadace navržené Rotary Clubem a pro Český Tým Transplantovaných

GE Money Bank poskytuje podruhé v řadě hlavní sponzorství a podporu Mezinárodní organizaci žen v Praze (IWAP) ve společném týmu pádlařů na druhém ročníku Rotary charitativního závodu dračích lodí. Výtěžek z akce bude věnován českým nadacím určeným Rotary Clubem, GE Money Bank a IWAP, včetně dobročinných projektů Českého Týmu Transplantovaných. Charitativní závod dračích lodí se koná na Vltavě v sobotu 28. května 2011 od 9:00 hodin, start soutěže je v 10:00 hodin. GE Money Bank vysílá na závod zástupce své vlastní mezinárodní dobrovolnické organizace GE Volunteers, kteří budou pomáhat nejen s pádlováním, ale také s prodejem domácího pečiva a rozdáváním drobných dárků dětem. IWAP do závodu posílá tým pádlařek IWAP Angels a také pomocníky na akci. Družstvo s andělskými křídly tvoří ženy z České republiky, Německa, Belgie, Irska, Nového Zélandu, USA a Velké Británie, které podpoří i několik mužů.

Program Rotary charitativního závodu dračích lodí
začíná v 9:00 hodin na Střeleckém ostrově a potrvá do 16:00 hodin, závodit se bude mezi Karlovým mostem a mostem Legií. Závody dračích lodí bude možné pozorovat z břehu Vltavy nebo z obou mostů. Na Střeleckém ostrově bude mít každý tým stánek, prostor na piknik a připravena bude zábava pro děti, stejně jako občerstvení. Na stánku IWAP budete mít možnost koupit si týmem vlastnoručně pečené koláčky a přispět tak na pomoc zvoleným charitativním organizacím.

GE Volunteers
je mezinárodní dobrovolnická organizace zaměstnanců skupiny General Electric (GE). Její dobrovolníci každoročně odpracují tisíce hodin na řadě dobrovolnických projektů. „Již podruhé jsme se rozhodli spojit naše síly s IWAP, abychom podpořili dobrou věc a zároveň dnes již tradiční pražskou jarní akci na Vltavě. Naši dobrovolníci přijdou nejen proto, aby se zúčastnili závodu, ale také prodávat vlastnoručně připravené pečivo pro dobročinné účely a potěšit děti drobnými dárečky,” říká Brett Belcher, prezident GE Volunteers.

“Dobročinná práce a sbližování lidí jsou hlavní náplní
Mezinárodní organizace žen v Praze. Proto se naše organizace rozhodla nazvat svůj tým Andělé IWAP a vyslat do závodu naše členky s andělskými křídly. Je pro nás důležité, že pomáháme lidem, aby měli příležitost se setkávat na zajímavých akcích a zároveň tím přispěli dobré věci,” říká Šárka de Jong, prezidentka Mezinárodní organizace žen v Praze.

Pořadatelem charitativního závodu dračích lodí je Mezinárodní Rotary Club Praha. K dnešnímu dni se přihlásilo do letošního ročníku rekordních 29 týmů z různých společností a organizací z Prahy a okolí. Více o Rotary Clubu a pražském festivalu dračích lodí najdete na www.rcinternational.cz a více o závodech dračích lodí na www.rotarydragon.cz. Finanční podpora z letošního ročníku půjde organizacím Sananim, Život 90 a Nadaci Naše dítě. Letos se můžete poprvé stát také fanoušky akce na facebooku: www.www.facebook.com/pages/Rotary-Dragon-Boat-Charity-Challenge.

Více o tradici dračích lodí

Přes 2 tisíce let stará tradice veslování na dračích lodích pochází ze starověké Číny. Lodě odvozené od čínského boha vod, draci, jsou 12,5 metrů dlouzí a pojmou šestnáct pádlujících, 8 nalevo a 8 napravo. Na konečných osmnáct členů posádky je pak doplní kormidelník stojící na zádi a bubeník sedící na vysoké stolici vpředu, který údery do koženého bubnu udává rytmus pádlování. Přídě a zádě lodí zdobí vyřezávaná dračí hlava a ocas. Vlastním festivalem dračích lodí se může pochlubit mnoho světových metropolí, včetně Prahy.

Co je IWAP?
International Women´s Association of Prague
(Mezinárodní organizace žen v Praze) je asociace přibližně 300 žen z více než 35 různých zemí. Je to nezávislá, nepolitická, nezisková organizace. Jejím cílem je sdružovat ženy ze všech koutů světa bez jakéhokoli omezení, aby se věnovaly rozvoji společenského či kulturního života a společně pracovaly na rozvoji dobročinných projektů. Od roku 1991 poskytla IWAP významnou finanční a dobrovolnickou podporu více než stovce charitativních organizací v České republice. Patří sem dětské pěstounské domovy, dětské domovy pro handicapované děti, hospice pro nevyléčitelně nemocné děti, prevence rakoviny prsu a podpora žen v těžké situaci a zneužívaných žen. Více informací najdete na www.iwa-prague.cz.

Co je GE Volunteers?

GE Volunteers je více než sto let staré celosvětové dobrovolnické hnutí společnosti General Electric (GE), které sdružuje tisíce dobrovolníků v téměř 50 zemích světa. Dobrovolníci GE Volunteers se zaměřují na služby komunitám, ve kterých působí, důraz kladou zejména na vzdělávání, zdravotní péči, ochranu životního prostředí a rozvoj komunitních center.

V České Republice působí GE Volunteers jako občanské sdružení financované GE Money Bank. Mimo zaměstnance GE Money Bank sdružuje také dobrovolníky z řad jejich známých a příbuzných a také zaměstnance dalších společností GE v České republice. GE Money se snaží prostřednictvím sdružení GE Volunteers přispívat k rozvoji společnosti, ve které působí,
společně s projektem finančního vzdělávání Rozumíme penězům a s projektem na podporu podnikání žen Život nápadům. Více o GE Volunteers najdete na stránkách GE Money Bank www.gemoney.cznebo na facebookové stránce banky.