GE Money Auto pomáhá svým klientům bránit se následkům kriminality a nehod


V prvních třech čtvrtletích 2005 šetřila Policie ČR celkem 145 843 dopravních nehod, odhadnutá hmotná škoda při nich činila celkem 7,182 mld. Kč. V období prvních sedmi měsíců letošního roku došlo k celkem 12 548 krádežím dvoustopých motorových vozidel s celkovou škodou 1,921 mld. Kč. GE Money Auto od srpna úspěšně nabízí svým klientům pojištění autoPROTECT k havarijnímu pojištění, které zajišťuje krytí rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a časovou cenou, již stanovuje pojišťovna v okamžiku pojistné události.

V srpnu letošního roku začala společnost GE Money Auto nabízet svým klientům pojištění autoPROTECT, které zajišťuje krytí rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a časovou cenou, již stanovuje pojišťovna v okamžiku pojistné události. Pojistné, které se hradí v leasingové či úvěrové splátce, je měsíčně 0,1 % z pořizovací ceny vozidla. Pojištění autoPROTECT, volitelné připojištění k havarijnímu pojištění, se vztahuje na případy odcizení vozidla nebo totální škody, která byla na vozidle způsobena autonehodou. Je možné jej využít na všechna nová a ojetá vozidla s hmotností do 3,5 tuny, jejichž stáří nepřesahuje 12 let a která si fyzická osoba pořídila prostřednictvím leasingu nebo úvěru autoCREDIT.

„Výše plnění běžného havarijního pojištění se určuje podle časové ceny vozidla, která je nižší než skutečná cena vozidla v daném okamžiku. Naši klienti oceňují možnost připojistit si své vozidlo prostřednictvím pojištění autoPROTECT, které jim lépe napomůže ochránit jejich finanční prostředky v případě odcizení nebo totální škody, jež na jejich vozidle vznikla důsledkem autonehody,“
uvedl Petr Šaštinský, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Auto.

Od 2. srpna, kdy začalo být pojištění autoPROTECT nabízeno na trhu, uzavřeli klienti celkem 456 smluv o pojištění autoPROTECT. Jako první jej využil klient, který si pořídil automobil Citroën v hodnotě 149 900 Kč v autobazaru Auto Esa. Klienti využívají pojištění autoPROTECT nejčastěji u automobilů Škoda - toto pojištění bylo uzavřeno na celkem 116 vozů této značky v průměrné hodnotě 147 200 Kč. Na druhém místě jsou automobily Ford (57 pojištěných vozů), na třetím místě se umístily vozy Vokswagen (39 pojištěných vozů). Klienti ovšem využívají pojištění autoPROTECT i u luxusnějších vozů - uzavřeli jej i u tří automobilů Alfa Romeo, dvou automobilů Chrysler a jednoho automobilu Jeep. Celková průměrná cena pojištěného vozu činí 175 000 Kč.

Pojištění autoPROTECT


Pojištění autoPROTECT, které klienti GE Money Auto mohou získat k havarijnímu pojištění, zajišťuje krytí rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a časovou cenou, jíž stanovuje pojišťovna v okamžiku pojistné události. Pojistné, které se hradí v leasingové či úvěrové splátce, je měsíčně 0,1 % z pořizovací ceny vozidla.

Pojištění autoPROTECT, volitelné připojištění k havarijnímu pojištění, se vztahuje na případy odcizení vozidla nebo totální škody, která byla na vozidle způsobena autonehodou. Je možné jej využít na všechna nová a ojetá vozidla s hmotností do 3,5 tuny, jejichž stáří nepřesahuje 12 let a která si fyzická osoba pořídila prostřednictvím leasingu nebo úvěru autoCREDIT.

Toto připojištění je přitom určeno k tomu, aby zajistilo krytí rozdílu mezi pořizovací cenou a časovou cenou vozidla, kterou stanovuje pojišťovna v okamžiku pojistné události.

Měsíční výše pojistného autoPROTECT činí 0,1 % pořizovací ceny vozidla (například u vozidla v ceně 200 000 Kč se tak jedná o měsíční splátku 200 Kč), přičemž pojistné je vždy součástí leasingové či úvěrové splátky.

Pojistné plnění autoPROTECT je rozdílem mezi pořizovací cenou (sníženou po každém roce o 10%) a časovou cenou vozidla v době pojistné události (dle TAXexpert).

Pojistné plnění autoPROTECT:
1. rok ………………….100% pořizovací ceny minus časová cena
2. rok ………………….. 90% pořizovací ceny minus časová cena
3. rok ………………….. 80% pořizovací ceny minus časová cena
4. rok ………………….. 70% pořizovací ceny minus časová cena
5. rok ………………….. 60% pořizovací ceny minus časová cena
6. rok ………………….. 50% pořizovací ceny minus časová cena

Limity plnění jsou přitom následující: maximální pojistné plnění dosahuje výše 250 000 Kč, minimální pojistné plnění výše 10% z časové ceny vozidla (minimálně 10 000 Kč).

Příklad 1: Dojde-li ke stejné pojistné události v pátém roce od pořízení vozidla, časová cena automobilu představuje 200 000 korun. Plnění podle základního výpočtu je 100 000 Kč (60 % x 500.000 - 200 000). Minimální pojistné plnění je 20 000 Kč (10 % z 200 000), je tedy vyplaceno pojistné plnění 100 000 Kč.

Příklad 2:
Pokud dojde u nového vozidla s pořizovací cenou 500 000 Kč k pojistné události v prvním roce, jeho časová cena je 460 000 korun. Plnění podle základního výpočtu tak dosahuje 40 000 korun (500 000 - 460 000). Protože minimální pojistné plnění je 46 000 korun (10% z 460 000), majiteli vozu je vyplaceno pojistné plnění ve výši 46 000 korun.

Pojištění autoPROTECT je poskytováno ve spolupráci s POJIŠŤOVNOU CARDIF PRO VITA.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Auto