GE Money Auto nabízí svým klientů pojištění autoPROTECT


Zákazníci GE Money Auto nyní mohou lépe ochránit svůj vůz


Pojištění autoPROTECT, které klienti GE Money Auto mohou získat k havarijnímu pojištění, zajišťuje krytí rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a časovou cenou, jíž stanovuje pojišťovna v okamžiku pojistné události. Pojistné, které se hradí v leasingové či úvěrové splátce, je měsíčně 0,1 % z pořizovací ceny vozidla.


Pojištění autoPROTECT, volitelné připojištění k havarijnímu pojištění, se vztahuje na případy odcizení vozidla nebo totální škody, která byla na vozidle způsobena autonehodou. Je možné jej využít na všechna nová a ojetá vozidla s hmotností do 3,5 tuny, jejichž stáří nepřesahuje 12 let a která si fyzická osoba pořídila prostřednictvím leasingu nebo úvěru autoCREDIT.

Toto připojištění je přitom určeno k tomu, aby zajistilo krytí rozdílu mezi pořizovací cenou a časovou cenou vozidla, kterou stanovuje pojišťovna v okamžiku pojistné události.

Měsíční výše pojistného autoPROTECT činí 0,1 % pořizovací ceny vozidla (například u vozidla v ceně 200 000 Kč se tak jedná o měsíční splátku 200 Kč), přičemž pojistné je vždy součástí leasingové či úvěrové splátky.

Pojistné plnění autoPROTECT
je rozdílem mezi pořizovací cenou (sníženou po každém roce o 10%) a časovou cenou vozidla v době pojistné události (dle TAXexpert).

Pojistné plnění autoPROTECT:
1. rok ………………….100% pořizovací ceny minus časová cena
2. rok ………………….. 90% pořizovací ceny minus časová cena
3. rok ………………….. 80% pořizovací ceny minus časová cena
4. rok ………………….. 70% pořizovací ceny minus časová cena
5. rok ………………….. 60% pořizovací ceny minus časová cena
6. rok ………………….. 50% pořizovací ceny minus časová cena

Limity plnění jsou přitom následující: maximální pojistné plnění dosahuje výše 250 000 Kč, minimální pojistné plnění výše 10% z časové ceny vozidla (minimálně 10 000 Kč).


Příklad 1:
Dojde-li ke stejné pojistné události v pátém roce od pořízení vozidla, časová cena automobilu představuje 200 000 korun. Plnění podle základního výpočtu je 100 000 Kč (60 % x 500.000 - 200 000). Minimální pojistné plnění je 20 000 Kč (10 % z 200 000), je tedy vyplaceno pojistné plnění 100 000 Kč.

Příklad 2:
Pokud dojde u nového vozidla s pořizovací cenou 500 000 Kč k pojistné události v prvním roce, jeho časová cena je 460 000 korun. Plnění podle základního výpočtu tak dosahuje 40 000 korun (500 000 - 460 000).
„Věříme, že klienti ocení možnost připojistit si své vozidlo pojištěním autoPROTECT, které jim lépe napomůže ochránit jejich finanční prostředky v případě odcizení nebo totální škody, již na jejich vozidle vznikla důsledkem autonehody,“
uvedl Petr Šaštinský, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Auto.

Pojištění autoPROTECT je poskytováno ve spolupráci s POJIŠŤOVNOU CARDIF PRO VITA.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Auto