GE Capital Bank zvolena Zaměstnavatelem roku 2003

Vítězové prvního ročníku ocenění Zaměstnavatel roku 2003 byli vyhlášeni 15. května na slavnostním večeru v hotelu Mariott. Hlavní cenu „Zaměstnavatel roku 2003“ obdržela GE Capital Bank. Ta se umístila i v první desítce hlasování veřejnosti „Nejžádanější zaměstnavatel roku“. Tento úspěch je výsledkem dlouhodobé personální politiky GE Capital Bank, která si uvědomuje, že její úspěch závisí na motivaci a spokojenosti jejích zaměstnanců.

Ocenění Zaměstnavatel roku, které se letos konalo poprvé, je prvním oceněním v České republice, které hodnotí české firmy i jakožto „zaměstnavatele“ – tedy s ohledem na jejich personální politiku či firemní kulturu.

Hlavní cenu „Zaměstnavatel roku 2003“, kterou předával ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, získala GE Capital Bank. O vítězství této společnosti rozhodla více než stočlenná odborná porota, která vybírala z více než dvou set největších firem v České republice.

GE Capital Bank byla oceněna i veřejností - v rámci ceny „Nejžádanější zaměstnavatel roku 2003“ volené na internetových stránkách www.zamestnavatelroku.cz se GE Capital Bank umístila v první desítce. Na slavnostním večeru, který se konal v hotelu Mariott, poté byly uděleny i ceny ve zvláštních kategoriích: „Personální marketing“, „Systém rozvoje a vzdělávání“, „Systém odměňování“, „Firemní kultura“, „Akademické programy“.

Vítězství GE Capital Bank je výsledkem její dlouhodobé péče o zaměstnance a vlastní firemní kulturu. GE Capital Bank si je totiž plně vědoma, že schopní a motivovaní zaměstnanci jsou dlouhodobě největší konkurenční výhodou, a proto součástí obchodní strategie je byt nejvíce preferovanym zaměstnavatelem. Klade proto důraz na získávání těch nejlepších nových zaměstnanců na trhu, profesní růst a propracovaný systém motivace pro zaměstnance stávající. Nabízí jim proto nejen školení, ale i účast na různých projektech, koučing, komplexní zpětnou vazbu, interní stáže v jiných odděleních či v zahraničí apod.

Každoročně se všechny společnosti v rámci General Electric účastní plánovacího procesu, při kterém se revidují strategické cíle na daný rok. Součástí tohoto procesu je také plánování osobního rozvoje zaměstnanců. Jeho základem je pravidelné půlroční hodnocení výsledků pracovníků a kompetencí a plánování dalšího rozvoje včetně školení, interních rotací a případných změn pracovního zařazení.

Spokojenost svých zaměstnanců General Electrics zjišťuje prostřednictvím pravidelného ročního průzkumu názorů zaměstnanců. V roce 2003 se jej zúčastnili i zaměstnanci GE Capital v České republice. Jeho výsledky je přitom možné považovat za průkazné – ačkoli byla účast v průzkumu dobrovolná, na otázky zodpovědělo 92 % zaměstnanců. Jeho výsledky se odrazily v získaném ocenění Nejžádanější zaměstnavatel roku 2003:

· 93% zaměstnanců je přesvědčeno že ve své pozici dobře využívají svých schopností a dovedností

· 88% zaměstnanců rozumí dlouhodobé obchodní vizi své společnosti

· 86% věří v důslednou orientaci na zákazníka u celé společnosti

· 83% zaměstnanců je přesvědčeno, že způsob práce se plně opírá o základní hodnoty GE

„Průzkum ukázal, že naši zaměstnanci jsou spokojeni s otevřeností naší společnosti novým nápadům, jejími hodnotami, etikou a otevřeností počínání, stejně jako s přístupem přímých nadřízených, orientací na kvalitu a zákazníka nebo s otázkou pracovní náplně,“ uvedl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank