GE Capital Bank zahájí výplatu vkladů klientům Union banky 17. května

Fond pojištění vkladů obdržel souhlas Ministerstva financí České republiky a České národní banky se zahájením výplat klientům Union banky ve smyslu zákona o bankách. Na tomto základě vyhlašuje zahájení výplat na 17. květen 2003. Výplaty budou prováděny GE Capital Bank prostřednictvím jejích obchodních míst.

„GE Capital bank stanoví provozní podmínky tak, aby došlo k hladkému zvládnutí výplat v co nejkratší době. Fond pojištění vkladů konstatuje, že má zajištěn dostatek finančních prostředků k uspokojení nároků všech oprávněných osob. Další informace lze získávat průběžně na internetových stránkách Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz) a na vývěskách GE Capital Bank a Union banky,“ uvedl Karel Bidlo, místopředseda správní rady Fondu pojištění vkladů.

GE Capital Bank zahájí výplatu vkladů klientům Union banky v sobotu 17. května na svých vybraných obchodních místech, která jsou nejblíže obchodním místům Union Banky.

„Snahou GE Capital Bank je, aby výplata pojištěných vkladů proběhla co nejrychleji a byla pro klienty Union banky co nejednoduší, proto jsme přišli s návrhem na výplatu vkladů i v sobotu, kdy speciálně pro klienty Union banky otevřeme naše vybraná obchodní místa,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank. „Připravili jsme proces výplaty pojištěných vkladů tak, aby klienti Union banky byli uspokojeni, a současně nedošlo k narušení běžného provozu obchodních míst pro klienty GE Capital Bank.“

Klienti Union banky mají dle zákona nárok na výplatu 90 % svého vkladu, maximálně však 25000 euro. GE Capital Bank nabídne těmto klientům (fyzickým osobám) hotovostní nebo bezhotovostní způsob (převodem na zvolený účet) výplaty celé částky, na kterou budou mít podle zákona nárok. Komerčním klientům (právnickým osobám) Union Banky bude celá částka vyplacena vždy bezhotovostně převodem na zvolený účet.

Výplaty pojištěných vkladů fyzickým osobám budou vázány na rodné číslo, a tedy klientům bude stačit k výplatě pouze doklad totožnosti; u právnických osob budou výplaty vázány na IČO a tedy k výplatě bude zapotřebí výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce. Vklady budou vyplaceny pouze majitelům vkladu (tedy nikoli disponentům). Pokud se majitel vkladu rozhodne pověřit k převzetí výplaty jinou osobu, bude povinen ji vybavit specifickou notářsky ověřenou plnou mocí.

O přesném způsobu a místě výplaty budou jednotliví klienti Union Banky upozorněni včas dopisem od GE Capital Bank. Souhrnné informace o výplatě vkladů budou klientům také k dispozici na všech 188 obchodních místech GE Capital Bank a jejích webových stránkách www.gecapital.cz. Zde najdou klienti i přehled všech obchodních míst GE Capital Bank.

Informace o výplatě budou klientům Union Banky samozřejmě k dispozici také na vývěsce na všech zavřených obchodních místech Union Banky.

GE Capital Bank byla Fondem pojištění vkladů vybrána pro výplatu pojištěných vkladů klientů Union banky koncem března z několika bank působících na českém trhu – byla totiž schopna nabídnout nejlepší podmínky.

Jan Hainz,
tiskový mluvčí GE Capital Bank

* * *

GE Capital Bank je součástí jedné z největších a nejsilnějších skupin světa – General Electric, která má dlouhodobě rating AAA. Celková aktiva GE činila ke konci loňského roku 575 miliard USD. General Electric je z hlediska tržní kapitalizace největší společnost na světě.

Čistý zisk GE Capital Bank se podle českých účetních standardů loni meziročně zvýšil o téměř 8,1 %, když k 31. prosinci 2002 činil 910,9 mil. Kč. Bilanční suma GE Capital Bank dosáhla k 31. 12. 2002 výše 51,7 mld. Kč. V loňském roce GE Capital Bank pokračovala ve výrazné úvěrové expanzi na českém trhu. Svědčí o tom meziroční růst objemu poskytnutých úvěrů o 67,3 %. Objem úvěrů poskytnutých klientům činil téměř 19,7 mld. Kč. Bilanční suma GE Capital Bank dosáhla na konci loňského roku výše 51,7 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost byla k 31. 12. 2002 ve výši 29,56 %. Banka si tak stále udržuje jednu z nejvyšších kapitálových přiměřeností na českém trhu, která výrazně překračuje ČNB požadovaných minimálních 8 % a patří tak k nejstabilnějším peněžním ústavům na českém trhu.