GE Capital Bank zahájí výplatu klientů Plzeňské banky v sobotu 7. června

Fond pojištění vkladů vybral GE Capital Bank k výplatě vkladů klientů Plzeňské banky. Výplata bude zahájena v sobotu 7. června 2003 prostřednictvím obchodních míst GE Capital Bank v Plzni.

Fond pojištění vkladů tak využil připravenosti GE Capital Bank na výplatu vkladů, které získala v souvislosti s výplatou pojištěných vkladů klientů Union banky. Ta byla zahájena o tři týdny dříve – 17. května. Plzeňská banka byla uzavřena 20. března 2003 a na výplatu čeká 1900 klientů s vklady ve výši 135 milionů korun.

„Snahou GE Capital Bank je, aby výplata pojištěných vkladů proběhla co nejrychleji a byla pro klienty Plzeňské banky co nejjednodušší, proto jsme na základě připraveného procesu výplat i pro klienty Union banky přišli s návrhem na výplatu vkladů opět v sobotu, kdy speciálně pro klienty Plzeňské banky otevřeme všechna tři obchodní místa GE Capital Bank v Plzni,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

Klientům budou v sobotu k dispozici obchodní místa GE Capital Bank v Plzni na Anglickém nábřeží 1, na Plzeňce v ulici Gerská 34 a na Slovanech v ulici Částkova 8 od 8:00 do 18:00 hodin. Od pondělí 9. 6. jim na těchto místech bude vyhrazena pro výplaty speciální přepážka.

Klienti Plzeňské banky mají dle zákona nárok na výplatu 90 % svého vkladu, maximálně však 25000 euro. GE Capital Bank nabídne těmto klientům (fyzickým osobám) hotovostní nebo bezhotovostní způsob (převodem na zvolený účet) výplaty celé částky, na kterou budou mít podle zákona nárok. Komerčním klientům (právnickým osobám) Plzeňské banky bude pojištěná částka vyplacena vždy bezhotovostně převodem na zvolený účet.

Výplaty pojištěných vkladů fyzickým osobám budou vázány na rodné číslo, a tedy klientům bude stačit k výplatě pouze jeden doklad totožnosti. U právnických osob budou výplaty vázány na IČO a tedy k výplatě bude zapotřebí výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce. Vklady budou vyplaceny pouze majitelům vkladu (nikoli disponentům). Pokud se majitel vkladu rozhodne pověřit k převzetí výplaty jinou osobu, bude povinen ji vybavit specifickou notářsky ověřenou plnou mocí.

O přesném způsobu a místě výplaty budou jednotliví klienti Plzeňské banky upozorněni včas dopisem od GE Capital Bank. Souhrnné informace o výplatě vkladů budou klientům také k dispozici na webových stránkách www.gecapital.cz. a na vývěskách OM GE Capital Bank v Plzni.

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank