GE Capital Bank zahájí výplatu devizových vkladů bývalých klientů Union banky od soboty 7.6.

GE Capital Bank zahájí z pověření Fondu pojištění vkladů výplaty bývalých klientů Union banky, kteří u tohoto peněžního ústavu měli vedený některý ze svých účtů v cizí měně, od soboty 7. června. Výplaty začnou od 8.00 hodin na vybraných 78 obchodních místech GE Capital Bank. Devizové vklady jsou vypláceny v korunách a pro určení kurzu, podle něhož budou devizové vklady převáděny na koruny, bylo nutné počkat až do data zahájení výplaty vkladů – tedy do 17. května. Vyplácená pojištěná částka je stanovena na základě zůstatků klientů na všech účtech (korunových i devizových) – není tedy možné, aby byla z korunových vkladů vyplacena pojištěná částka zvlášť před 7. červnem 2003.

Náhrady pojištěných devizových vkladů se ze zákona vyplácejí v českých korunách. Pro přepočet se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni, kdy Fond obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti Union banky dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek – tedy k 21. února 20003. Pokud je však pro vyplácené klienty výhodnější použít kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni zahájení plateb – tedy k 17. květnu 2003 – bude použit pro převod devizových vkladů na koruny tento kurz.

Pro převod vkladů v USD bude použit kurz z 21. února:

1 USD = 29,283 Kč

Pro převod vkladů v EUR bude použit kurz z 21. února:

1 EUR = 31,735 Kč

Pro převod vkladů v CHF bude použit kurz z 21. února:

1 CHF = 21,628 Kč

Pro převod vkladů v GBP bude použit kurz z 21. února:

1 GBP = 46,739 Kč

Pro převod vkladů v SKK bude použit kurz z 16./17. května:

100 SKK = 76,227 Kč

Výhodnost kurzu nemohla být posouzena dříve než po zahájení výplat vkladů. Z tohoto důvodu klientům s devizovými účty nebyl dosud zaslán informativní dopis od GE Capital Bank, jako klientům, kteří měli v Union bance vedené pouze korunové účty. Klienti, kteří mají aspoň jeden účet veden v devizách, budou dopisem od GE Capital Bank osloveni, jakmile Fond pojištění vkladů dodá informace k výplatě vkladů těchto klientů GE Capital Bank.

GE Capital Bank předpokládá, že informativní dopisy rozešle bývalým klientům Union banky, kteří měli některý z účtů vedený v cizí měně, ve středu 28. května. Klienti by tedy měli dopis obdržet do 30. května nebo nejpozději do 2. června. Samotná výplata vkladů začne v sobotu 7. června na vybraných 78 obchodních místech (v sobotu bude otvírací doba od 8.00 do 18.00).

V dopise budou klienti informováni o tom, že pojištěné vklady jim budou vypláceny počínaje 7. červnem. Dále pak najdou v dopise informaci o výši vyplácené částky určené Fondem pojištění vkladů, adresu obchodního místa GE Capital Bank, které je jim doporučeno pro výplatu, a které je nejblíže jejich původní pobočce Union banky a samozřejmě i informace o nezbytných dokladech, které musí mít pro vyplacení vkladů.

Klienti Union banky mají podle zákona nárok na výplatu 90 % svého vkladu, maximálně však 25 000 euro. Veškeré výplaty budou vyplaceny v českých korunách. Jde ovšem o tzv. kreditní zůstatek, tedy o celkový úhrn všech vkladů (běžný účet, termínovaný vklad, devizové účty atd.) po odečtení všech splatných závazků, které měl daný klient u Union banky, snížený o 10 %.

„Vyplácená částka je tedy počítána ze součtu všech jejich vkladů u Union banky – tedy korunových i devizových. Klienti, kteří mají alespoň jeden účet vedený v cizí měně tedy nemohou nyní obdržet výplatu z vkladů v českých korunách a posléze z vkladů z devizových účtů. K výplatě se tedy mohou dostavit nejdříve 7. června 2003, kdy jim bude vyplacena pojištěná částka ze všech jejich vkladů,“ řekl Tomáš Salomon ředitel retailového bankovnictví GE Capital Bank.

Hotovostní výplaty budou probíhat 78 obchodních místech, které jsou totožné s obchodními místy pro sobotní výplaty vkladů, i ve všední dny. Na zbývajících 110 obchodních místech GE Capital Bank bude možné provádět v rámci běžné provozní doby pouze bezhotovostní výplaty.

 

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank