GE Capital Bank zahájí tuto sobotu výplatu vkladů klientů Plzeňské banky

 

Výplata klientů Union banky

 

GE Capital Bank dosud vyplatila téměř 60 tisíce bývalých klientů Union banky. Pojištěné vklady byly vyplaceny v objemu více než 6,5 mld. Kč. Vyplacena byla tedy již přibližně polovina klientů Union banky a téměř 60 % z objemu pojištěných vkladů.

GE Capital Bank od počátku výplat vkladů doporučovala bývalým klientům Union banky zvolit si bezhotovostní formu výplaty. O tom, že klienti se tímto doporučením řídili, svědčí to, že z 6,5 mld. Kč, které byly dosud vyplaceny, bylo 76 % vyplaceno prostřednictvím bankovního převodu. U bezhotovostních výplat směřovalo 40 % vkladů na účty vedené GE Capital Bank.

Tuto sobotu 7. června bude zahájena i výplata klientů, kteří měli u Union banky vedeny devizové vklady. Náhrady pojištěných devizových vkladů se ze zákona vyplácejí v českých korunách. Pro přepočet se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni, kdy Fond obdržel písemné oznámení ČNB o neschopnosti Union banky dostát svým závazkům – tedy k 21. únoru 2003. Pokud je však pro vyplácené klienty výhodnější použít kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni zahájení plateb – tedy k 17. květnu 2003 – je použit pro převod devizových vkladů na koruny tento kurz.

Pro převod vkladů v USD bude použit kurz z 21. února:

1 USD = 29,283 Kč

Pro převod vkladů v EUR bude použit kurz z 21. února:

1 EUR = 31,735 Kč

Pro převod vkladů v CHF bude použit kurz z 21. února:

1 CHF = 21,628 Kč

Pro převod vkladů v GBP bude použit kurz z 21. února:

1 GBP = 46,739 Kč

Pro převod vkladů v SKK bude použit kurz z 16./17. května:

100 SKK = 76,227 Kč

Výhodnost kurzu nemohla být posouzena dříve než po zahájení výplat vkladů. Proto výplata klientů s devizovými vklady začíná až nyní.

Hotovostní výplaty budou probíhat na 78 obchodních místech, které jsou totožné s obchodními místy pro sobotní výplaty vkladů, i ve všední dny. Na zbývajících 110 obchodních místech GE Capital Bank bude možné provádět v rámci běžné provozní doby pouze bezhotovostní výplaty. Stejně jako u korunových účtů i u devizových účtů platí, že výběry hotovosti vyšší než 50 000 Kč je klient povinen nahlásit na obchodním místě minimálně 2 pracovní dny předem, a to do 12.00 hodin.

 

Výplata klientů Plzeňské banky

 

V sobotu 7. června začne na třech obchodních místech GE Capital Bank v Plzni výplata vkladů klientů Plzeňské banky. Fond pojištění vkladů využil připravenosti GE Capital Bank na výplatu vkladů, které získala v souvislosti s výplatou klientů Union banky.

Klientům budou v sobotu k dispozici obchodní místa GE Capital Bank v Plzni na Anglickém nábřeží 1, na Plzeňce v ulici Gerská 34 a na Slovanech v ulici Částkova 8. Vzhledem k probíhající výplatě klientů Union banky byli klienti Plzeňské banky pozváni na odpolední hodiny – tedy od 12.00 do 18.00.

Hotovostní výplaty klientů Plzeňské banky budou probíhat na třech plzeňských obchodních místech GE Capital Bank i v pracovní dny v běžné otvírací době. Pro bezhotovostní výplatu mohou klienti zvolit v pracovní dny kterékoli obchodní místo GE Capital Bank.

Plzeňská banka byla uzavřena 20. března 2003 a na výplatu čeká 1900 klientů s vklady ve výši 135 milionů korun.

Klienti Plzeňské banky mají dle zákona nárok na výplatu 90 % svého vkladu, maximálně však 25 000 euro. GE Capital Bank nabídne těmto klientům (fyzickým osobám) hotovostní nebo bezhotovostní způsob (převodem na zvolený účet) výplaty celé částky, na kterou budou mít podle zákona nárok. Komerčním klientům (právnickým osobám) Plzeňské banky bude pojištěná částka vyplacena vždy bezhotovostně převodem na zvolený účet.

Výplaty pojištěných vkladů fyzickým osobám budou vázány na rodné číslo a klientům tedy bude stačit k výplatě pouze jeden doklad totožnosti. U právnických osob budou výplaty vázány na IČO a k výplatě tak bude zapotřebí výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce. Vklady budou vyplaceny pouze majitelům vkladu (nikoli disponentům). Pokud se majitel vkladu rozhodne pověřit k převzetí výplaty jinou osobu, bude povinen ji vybavit specifickou notářsky ověřenou plnou mocí.

I v případě klientů Plzeňské banky s devizovými účty platí, že náhrady pojištěných devizových vkladů se ze zákona vyplácejí v českých korunách. Pro přepočet se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni, kdy Fond obdržel písemné oznámení ČNB o neschopnosti Plzeňské banky dostát svým závazkům – tedy k 20. březnu 2003. Pokud je však pro vyplácené klienty bude výhodnější použít kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou ke dni zahájení plateb – tedy k 7. červnu 2003 – bude použit pro převod devizových vkladů na koruny tento kurz.

Jestliže pro klienty Plzeňské banky s devizovými vklady bude výhodnější kurz z 20. března, budou jejich vklady připraveny k výplatě 7. června. V případě, že se ukáže, že je výhodnější kurz z 7. června, bude nutné částky k výplatě přepočítat a začátek výplat devizovým klientům posunout. Klienti budou na obchodních místech informováni o novém termínu výplat.

GE Capital Bank připravila pro bývalé klienty Plzeňské banky stejnou nabídku jako pro klienty Union banky. Klientům z řad fyzických osob, které si zřídí běžný účet GEnius, poskytne GE Capital Bank jeho vedení zdarma po dobu půl roku. GEnius umožňuje provádět běžné operace platebního styku, čerpat účet do minusu, zasílání výpisu poštou jednou měsíčně, obsluhovat účet pomocí dvou nástrojů přímého bankovnictví, které si klient sám zvolí (Internet Banka, Mobil Banka, Telefon Banka) a spolu s účtem získávají klienti vlastní e-mail na personalizované homepage www.genius.cz. Klienti Běžný účet GEnius, který byl odborníky v soutěži MasterCard Banka roku 2002 oceněn jako nejlepší účet roku 2002.

Bývalí klienti z řad právnických osob mají možnost využit nabídku GE Capital Bank na vedení běžného podnikatelského účtu po dobu půl roku zdarma. Klienti mají možnost získat k němu i některý z nástrojů přímého bankovnictví – homebanking BankKlient, Mobil Banku či Internet Banku.

Komerční klienti mohou velmi operativně získat i prostředky na svou činnost pomocí Malého podnikatelského kontokorentu. Díky němu získají úvěrový rámec až do výše 500 000 Kč. Finanční prostředky klienti čerpají podle vlastního uvážení - jde o neúčelový úvěr. Banka poskytne kontokorent do 2 pracovních dnů od dodání dokumentace, stávajícím klientům do jednoho dne. GE Capital Bank nevyžaduje v případě Malého podnikatelského kontokorentu ručení hmotným majetkem.

 

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank