GE Capital Bank začala nabízet pojistné produkty pojišťovny Generali

GE Capital Bank chce svým klientům poskytovat komplexní finanční servis. Proto produkty a služby nebankovního charakteru, které sama nenabízí, zajišťuje pro klienty ve spolupráci se svými partnery. Pro produkty z oblasti životního a neživotního pojištění si vybrala pojišťovnu Generali.

GE Capital Bank již delší dobu nabízí klientům ve spolupráci se svými partnery některé produkty – jde například o stavební spoření od Raiffeisen stavební spořitelny či penzijní připojištění od ING. Od počátku tohoto roku rozšířila GE Capital Bank portfolio produktů třetích stran o životní pojištění a pojištění nemovitostí, které poskytuje pojišťovna Generali.

„Hledali jsme partnera pro nabídku životního a neživotního pojištění pro naše klienty. Našim požadavkům na kvalitu nabízených produktů a kvalitu samotného pojišťovacího ústavu nejvíce vyhovovala pojišťovna Generali,“ řekl Luboš Berkovec, ředitel oddělení produktů třetích stran GE Capital Bank.

„Těší nás důvěra GE Capital Bank v naši pojišťovnu. Věříme, že prodej našich produktů prostřednictvím obchodních míst GE Capital Bank se brzy stane významným distribučním kanálem pro naše produkty,“ řekl ing. Jaroslav Mlynář, CSc., předseda představenstva pojišťovny Generali.

Generali Pojišťovna a.s. se stala v roce 2002 vítězem výběrového řízení vypsaného GE Capital Bank na prodej životního i majetkového pojištění na obchodních místech banky. Ve velmi krátkém časovém období čtyř měsíců vytvořila Generali Pojišťovna a. s. ve spoluprácí se spol. KOMIX, s. r. o., internetovou aplikaci, jejímž prostřednictvím mohou osobní bankéři uzavírat pojistné smlouvy s klienty on-line přímo na obchodních místech banky.

V pojišťovně Generali byl vytvořen speciální tým zaměstnanců, kteří se zabývají proškolováním všech zúčastněných pracovníků. V první fázi byla pozornost věnována zejména spolupráci v uzavírání pojistných smluv životního pojištění, zejména kapitálového životního pojištění pro případ dožití a smrti s běžně placeným pojistným, kapitálového životního pojištění pro případ dožití s běžně placeným pojistným a rizikového životního pojištění s běžně placeným pojistným, k nimž je možno sjednat další připojištění (úrazové, denní odškodné atd) a kapitálového životního pojištění pro případ dožití a smrti s jednorázovým pojistným.

V dalším období byla nabídka rozšířena o majetková pojištění, a to v souvislosti s poskytováním hypotečních úvěrů GE Capital Bank. Hypoteční bankéři tak mohou nabídnout klientům pojištění rodinných domů, rodinných domů ve výstavbě a bytových jednotek za velmi výhodných podmínek. Ještě v letošním roce se počet produktů rozroste o další, a to pojištění domácnosti, tak aby nabídka klientům byla co nejširší.

 

Životní pojištění

GE Capital Bank nabízí klientům ve spolupráci s pojišťovnou Generali čtyři typy životního pojištění, která umožňují výhodnou kombinaci krytí životních rizik a zhodnocení vložených prostředků.

Rizikové pojištění

Kryje rizika smrti

Pojištění již od 100 Kč měsíčně; např. za 200 Kč měsíčně finanční krytí přes 600 000 Kč.

Možnost přímé vinkulace pojištění při úvěru či půjčce.

Kapitálové životní pojištění pro případ smrti a dožití

Klient je pojištěn ale i současně i výhodně „spoří“.

Kapitálové životní pojištění pro případ dožití

Klient především zhodnocuje své peníze a zároveň si může sjednat všechna připojištění

U všech výše uvedených typů pojištění lze připojistit rizika trvalých následků úrazu, pracovní neschopnosti, úrazů, hospitalizace.

Jednorázové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění pro případ smrti a dožití s jednorázovou úhradou pojistného.

Generali garantuje zhodnocení rezerv o výnos 3,25 %.

U všech uvedených kapitálových pojištění nabízených GE Capital Bank ve spolupráci s Generali je:

Možnost daňových úlev.

Možnost příspěvků zaměstnavatele s daňovou úlevou pro zaměstnavatele (až 8 tis. Kč ročně) i zaměstnance (až 12. tis. ročně).

Všechny tyto produkty mohou klienti získat na všech 188 obchodních místech GE Capital Bank. Pracovníci obchodních míst byli ve spolupráci s pojišťovnou Generali vyškoleni pro poradenství v oblasti životního pojištění. Mohou tedy klientům kvalifikovaně poradit a zvolit jim optimální variantu pojištění, která odpovídá potřebám klientů. Prodej produktů životního pojištění na obchodních místech GE Capital Bank je navíc podpořen speciálním softwarem garantujícím správnost zpracování a poradenství. Speciálně pro klienty a pracovníky GE Capital Bank zřídila pojišťovna Generali informační linku, jejímž prostřednictvím mohou získat veškeré informace či řešit otázky spojené s pojistnou smlouvou. Na této informační lince jsou speciálně vyškolení pracovníci, kteří mají okamžité napojení na metodiky, pojistné matematiky, odd. správy pojištění atd.

 

Neživotní pojištění

GE Capital Bank a Generali připravily pro klienty vedle životního pojištění i další společný produkt – pojištění nemovitosti, které je určeno pro hypoteční klienty GE Capital Bank. Toto pojištění kryje prakticky všechna rizika spojená s nemovitostí - včetně povodní a dalších živelných nebezpečí, poškození i odcizení stavebních součástí budov a staveb atd.

Klient může získat k tomuto produktu i připojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám či si zvýšit limit pro pojištění odcizení stavebních součástí, skla atd. Tato pojistná krytí získá klient bez spoluúčasti na pojistném plnění.

Typy pojištění:

Pojištění rodinného domu. Součástí základního pojištění je například i pojištění elektromotorů či stavebních součástí.

Pojištění rodinného domu ve výstavbě. Tato pojistka přechází automaticky po kolaudaci stavby na pojištění rodinného domu.

Bytová jednotka – pojištění kryje rizika vlastníka privátní bytové jednotky v bytovém domě bez ohledu na případnou pojistku celého domu. Pojištění je vhodné pro klienty, kteří si kupují byt do vlastnictví jak v rámci nové hromadné bytové výstavby, tak odkupují byt od bytového družstva, soukromého majitele domu, obce atd.

Uzavření pojistky je velmi snadné a administrativně nenáročné – osobní hypoteční bankéři GE Capital Bank ji zájemci spočítají obratem na místě při vyřízení hypotéky.

Toto pojištění mohou získat i stávající klienti s čerpaným hypotečním úvěrem u GE Capital Bank.

 

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank

Martina Kurfirstová, tisková mluvčí pojišťovny Generali