GE Capital Bank umožňuje získat půjčku prostřednictvím internetu

Objem poskytnutých Osobních půjček Expres se ke konci třetího čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil o 50 %. Tento růst je výsledkem strategie GE Capital Bank nabídnout zájemcům o úvěr co nejsnazší cestu k jeho získání. Vedle návštěvy obchodního místa mohou zájemci využít i internet či telefonní linku. GE Capital Bank reaguje na růst zájmu o spotřebitelské půjčky zvýšením maximální výše Osobní půjčky Expres ze 150 000 na 200 000 Kč. Přitom GE Capital Bank nevyžaduje žádnou formu ručení pro jakoukoliv výši poskytnuté Osobní půjčky Expres.

GE Capital Bank zaznamenává dynamický růst zájmu klientů o neúčelový spotřebitelský úvěr Osobní půjčku Expres. K 30. 9. 2003 banka poskytla spotřebitelské úvěry v objemu 4,8 miliardy Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2002 došlo k 50 procentnímu růstu v objemu poskytnutých úvěrů.

www.exprespujcka.cz

Meziroční růst poskytnutých Osobních půjček Expres je dán i tím, že GE Capital Bank má na českém bankovním trhu v oblasti spotřebitelských půjček pozici inovátora. Jako první peněžní ústav v České republice umožňuje získat spotřebitelský úvěr Osobní půjčka Expres i neklientům GECB prostřednictvím Internetu. „Podstatné je, že tuto možnost mají nejen klienti banky, ale i zájemci o úvěr, kteří dosud klienty banky nejsou. Chceme využít prudkého nárůstu používání internetu. Podle našich zjištění až 17 % populace do 30 let preferuje možnost požádat o půjčku prostřednictvím Internetu,“ řekl Radko Šindrbal, manažer spotřebitelských úvěrů GE Capital Bank.

Zájemci o spotřebitelský úvěr vyplní na internetových stránkách www.exprespujcka.cz žádost o Expres půjčku. Uvedou do ní základní informace o sobě (např. bydliště, výši příjmu, zaměstnavatele, telefon) a specifikují půjčku, o níž mají zájem (výši úvěru, dobu splatnosti).

Po odeslání vyplněné žádosti se klient obratem dozví, zda mu může GE Capital Bank půjčku poskytnout. V průběhu následujícího dne si pak banka ověří klientovu žádost. Následně klient na doporučeném obchodním místě GE Capital Bank podepíše smlouvu o poskytnutí úvěru a nejdéle do 24 hodin má peníze k dispozici.

Od počátku letošního roku do počátku října využilo možnost získání Osobní půjčky Expres prostřednictvím internetu 15 000 klientů. V porovnání s stejným obdobím předchozího roku jde opět o 50% nárůst.

Telefonní linka Osobní půjčky Expres 841 141 141

„Zájemcům o úvěr jsme nabídli letos v dubnu možnost získat prostřednictvím telefonní linky Osobní půjčky Expres předběžnou informaci, zda získají úvěr, v jaké výši a jaká bude jejich měsíční splátka. Dosud tuto službu využilo 80 000 zájemců. V průměru na tuto linku denně zavolá až 1600 zájemců,“ řekla Monika Königová, produktová manažerka Osobní půjčky Expres.

Klient v krátkém rozhovoru, který trvá přibližně tři minuty, operátorovi na telefonní lince Osobní půjčky Expres sdělí několik běžných údajů nutných ke stanovení svého úvěrového rámce (jméno a příjmení, rodinný stav, měsíční příjem atd.).

Na základě těchto údajů klient získá od operátora obratem nejen informaci, jak velkou půjčku může od GE Capital Bank získat, ale dozví se i výši měsíční splátky a informace o dokladech, které si má na nejbližší obchodní místo přinést (dva doklady totožnosti, potvrzení příjmu a doklad pro ověření adresy). Operátor mu sdělí i adresu nejbližšího obchodního místa. Na zvolené obchodní místo jsou následně odeslány informace získané při rozhovoru na telefonní lince 841 141 141 tak, aby konečná žádost o půjčku byla na obchodním místě pro klienta jen otázkou několika minut.

Infolimit

GE Capital Bank svým klientům poskytuje i službu Infolimit. Jejím prostřednictvím se mohou průběžně informovat, jak velkou půjčku jim může banka v daném okamžiku nabídnout. Na konci každého měsíce jsou automaticky vyhodnoceny informace, které má banka o běžném účtu daného klienta a na jejich základě je klientovi nabídnuta aktuální výše půjčky, kterou je mu GE Capital Bank připravena kdykoliv poskytnout. Tyto informační limity jsou platné vždy po dobu následujícího kalendářního měsíce a jejich výši si klient může zjistit prostřednictvím Internet Banky, Mobil Banky, Telefon Banky, při osobní návštěvě na obchodním místě GE Capital Bank a nově i na výpisu z běžného účtu vedeného u GE Capital Bank.

Petra Kopecká, manažerka komunikace GE Capital Bank